Východní Asie

5000 let nepřetržitého vývoje
Odlišné podmínky pro rozvoj zemědělství
Hlavní hospodářská činnost v jádrové oblasti ostrova Honšú
Koncentrace moderních průmyslových odvětví, vědeckých a vzdělávacích institucí
Periferií hory a vysoko položené náhorní plošiny

Mongolsko

1911 odtržení od Číny
1924 ovládáno Sovětským svazem, socialistický stát závislý na SSSR
80% povrchu tvoří suché stepi, polopouště a poušť Gobi
Třetina obyvatel se živí kočovným pastevectvím ovcí a koní
Jedinou městskou oblastí je aglomerace Ulánbátaru
Nepříznivé podmínky, řídké osídlení, geografická poloha v nitru asijského kontinentu

Vnitřní Mongolsko a Xinjang

Po druhé světové válce silný migrační proud Číňanů
V minulosti představovaly stepi velké nebezpečí od nájezdníků
Stavba Čínské zdi – mohutná hradba, proti nájezdníkům

Tibet

Drsné přírodní podmínky
Nadmořská výška 3500 až 5500 metrů
1959 rozsáhlé povstání krvavě potlačeno
100000 Tibeťanů uprchlo do Indie
Celá oblast pod kontrolou čínské armády
Dalajláma, lámaismus – vychovávání k pracovitosti a poslušnosti k autoritě

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník