Německo

Spolková republika Německo
Hlavní město Berlín – přestavba a modernizace
Sjednocené Německo pouze v letech 1871 – 1945, podruhé sjednoceno 1990
Berlínská krize – vyvrcholení studené války, neprodyšné uzavření Berlína, postavena zeď
Horní Slezsko – připadlo Polsku
Sasko – území bývalé NDR, restrukturalizace
Porúří – bohatá naleziště černého uhlí, jádrová oblast Evropy
Velké množství středně velkých měst
Hamburk – významný přístav
Mnichov – administrativní středisko Bavorska
Kolín nad Rýnem – centrum těžkého průmyslu
Frankfurt nad Mohanem – letecký uzel, centrum obchodu
Snaha přemisťovat průmyslové závody do venkovských oblastí – nižší nájemné, konkurence
Dopravní průmysl – auta, vlaky, letadla
Nejvíce ekonomicky činných obyvatel – až 60% ve službách
Zemědělství pouze 4% ekonomicky činných obyvatel – dovoz
Po pádu železné opony otevření trhů – patří mezi tři největší světové vývozce
Za druhé světové války úbytek obyvatelstva, nyní příliv přistěhovalců
Německá armáda nesmí působit v cizích zemích

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník