Maďarsko

Nížinný stát na rozsáhlých naplaveninách Dunaje a jeho přítoků
Čtvrtina Maďarů v sousedních státech, pětina v západní Evropě a Severní Americe
Rozmístění obyvatel ovlivnily přírodní, historické i hospodářské podmínky
Dvě třetiny obyvatel ve městech, populačně i plošně velké vesnice
Desetina obyvatel žije na samotách – pozůstatek z dob tureckých nájezdníků
Přírodní zdroje – sprašové a černozemné půdy, podzemní a teplé léčivé vody
Nerosty – bauxit, ruda, ropa, zemní plyn
Nedostatečné množství surovin, závislé na dovozu, ztráta energetických zdrojů
Rozsáhlý průmysl – 20% v hlavním městě, dovážené suroviny
Odvětví spojená s těžbou bauxitu, výroba, zpracování a vývoz hliníku
Chemický průmysl – výroba léčiv
Potravinářský průmysl a zemědělství
Přestavba hospodářství již v totalitním režimu
Roku 1989 z 15% privatizován průmysl – značná samospráva státních podniků
Vyšší zahraniční kapitál, než další země RVHP, nejnižší pokles výroby a inflace
Export – zemědělské produkty, potravinářský, farmaceutický, strojírenský průmysl
Budapešť – hlavní město, téměř 2 miliony obyvatel, průsečík dopravních tahů, průmyslové centrum, politické, kulturní a lázeňské středisko
Úpatí středohoří – zelenina, ovoce, víno, smíšené a listnaté lesy
Tisa – osa Velké uherské nížiny, protipovodňové hráze
Nížiny – pěstování obilovin, výkrm prasat a drůbeže, sady, vinice a zahrady
Jezero Balaton – rekreační základna, nejnavštěvovanější cíl turistiky
Malá uherská nížina – průmyslový Györ

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník