Hydrosféra

Vodní obal Země
Hydrologie, oceánografie, hydrogeologie, hydrogeografie
Oceán a souše (povrchová, podpovrchová voda, v organismech a atmosférická voda)
Zásoby vody - oceán 97% a souše 3% (2% ledovce, 0,0002% řeky, 0,03% využitelné pro člověka)
Kdyby byly řeky rovnoměrně rozložené, uživily by 15 mld. lidí (78 zemí má problémy s vodou)
Oceán tvoří 71% zemského povrchu
Oběh vody - vzniká rozdílnou teplotou, probíhá neustále, velký a malý
Odtoková výška - poměr odtoku za rok k ploše kontinentu
Koeficient odtoku - poměr mezi srážkami, vsakem a výparem
Odtokové oblasti - 79% souše (neodtokové - bažiny, jezera, pouště)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník