Balkán

Jižní Slované
Dříve sjednocené státy jako Jugoslávie
V historii války proti Turkům, islamizace
Během 2. světové války mírná spolupráce s fašisty – vzájemné vyvražďování
Po válce komunistická diktatura
Vlastenecká válka – vznik nových států

Slovinsko

Různorodá průmyslová výroba
Intenzivní zemědělství nepokrývá potřeby země
Rozvinuté služby – rekreační využití Alp
Hlavní město Ljubljana, významné město Maribor
Nejrozvinutější stát nástupnických států Jugoslávie

Chorvatsko

Ve vnitrozemí – zemědělství a potravinářství
Při pobřeží – rekreace, export
Hlavní město Zagreb – průmyslová výroba, chemie, strojírenství
Rijeky – přístavní komplex, tranzitní doprava

Bosna a Hercegovina

Pestré národnostní složení
Rudy a vodní energie
Hlavní město Sarajevo – soužití Muslimů, Chorvatů a Srbů
Složitý historický vývoj
Velké rozdíly v životní úrovni, politické napětí, boje

Makedonie

Nejchudší stát
Národnostně pestrá
Rudy, víno, tabák, ovoce
Hlavní město Skopje – železniční a silniční doprava
Neshody s Řeckem kvůli názvu státu a státní vlajce

Srbsko

Centrum v nížině kolem Bělehradu – do Dunaje ústí několik velkých řek
Oblast Vojvodina – půlmilionová maďarská menšina
Průmysl – měděné a olovnatozinkové rudy, nedostatek palivových surovin
Pravoslavné vyznání, cyrilice
Oblast Kosovo – Albánci, nejzaostalejší, sociální a politické problémy, násilí

Černá Hora

Hornatá, nejmenší, zalesněná, špatně dostupná
Turisticky atraktivní
Těžba a zpracování dřeva, barevné kovy
Hlavním městem Podgorica – železniční magistrála do Bělehradu

Albánie

Hospodářská a politická izolovanost
Nejzaostalejší
Menšiny Albánců v zahraničí

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník