Zahraniční politika

Bez účasti občanů
Mocenské prosazování zájmů
Uplatňování politiky mezi státy – právní subjektivita a státní suverenita
Bilaterální vtah – mezi dvěma státy
Multilaterální vztah – mezi více státy
Reprezentují – prezident a vláda (ministerstvo zahraničních věcí)
Až do 19.století spory řešeny nepromyšleně
Po roce 1815 snaha řešit věci koncepčně, rovnováha sil
Během 1. světové války snaha o kolektivní bezpečnost
Po 2. světové válce ozbrojený mír, 2 velmoci (USA a SSSR)
Od roku 1989 jediná velmoc USA, hrozba od teroristů
Demokratické státy spolu neválčí, pokud nejsou do konfliktu zataženy

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník