Matematika

Matematika je věda zabývající se z formálního hlediska kvantitou, strukturou, prostorem a změnou. Matematika je též popisována jako disciplína, jež se zabývá vytvářením abstraktních entit a vyhledáváním zákonitých vztahů mezi nimi.

Číselné obory
Druhá a třetí odmocnina
Mocniny
Množiny
Výroky
Mnohočleny
Ekvivalentní úpravy rovnic
Kvadratická rovnice
Planimetrie
Konstrukce
Zobrazení v rovině
Funkce
Goniometrie
Stereometrie
Kombinatorika
Pravděpodobnost
Statistika
Analytická geometrie
Komplexní čísla (seminář)

Navštivte také

Matematika na serveru Galaktis.cz