Laboratorní práce - chemie

Laboratorní práce zkoumají reakce a vlastnosti jednotlivých sloučenin.

Obecné

Bezpečnost a hygiena práce
Práce s kahanem

Anorganická chemie

Oddělování složek směsí
Chemická rovnováha
Výpočty z chemických vzorců
Výpočet molární hmotnosti
Vlastnosti látek
Reakce kovů
Krystalizace
Vodík, kyslík
Acidobazické reakce
Acidobazické reakce 2
P5 prvky
Chalkogeny
Dusík
Síra
Sloučeniny dusíku
Uhlík
Alkalické kovy

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník