Hudební výchova

Hudba je organizovaný systém zvuků. Výběr zvuků, jejich rytmické členění a jejich uspořádání určují kvalitu, funkci a estetické působení hudby. Toto estetické působení hudby se může uplatnit pouze v rámci historicky proměnných pravidel a dobového vkusu.

Historie hudby

Pravěká hudba
Starověká hudba
Středověká hudba
Renesance
Baroko
Klasicismus

Moderní populární hudba

Předjazzová doba

Navštivte také

Hudební výchova na serveru Galaktis.cz