Mechanika tuhého tělesa

Tuhé těleso je ideální těleso, které nemění tvar ani objem
Vykonává posuvný, otáčivý nebo složený pohyb

Moment síly

Moment síly vzhledem k ose otáčení
Udává otáčivý účinek síly
M = F * d (moment síly je působená síla krát rameno síly)
Otáčivý účinek sil se vyruší jestliže je výsledný moment nulový

Setkání sil

Nahradit síly znamená nahradit je jedinou silou se stejným pohybovým účinkem
Síly přeneseme po jejich vektorových přímkách do jejich společného působiště
Složíme je pomocí vektorového rovnoběžníku, dostaneme výslednici F
Výslednici přeneseme do bodu, který leží na spojnici bodů začínajících sil

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník