Kmitání

Změna nějaké veličiny vykazující opakování nebo tendenci k němu
Oscilace – opakování, kolísání
Vlnění – přenos kmitání prostorem
Hmotný bod je vázán na určitou rovnovážnou polohu, od níž se vzdaluje do konečné vzdálenosti
Kromě kmitání polohy lze rozlišit i kmitání hustoty, tlaku (pulzace) a jiných veličin
Využití – optika, kvantová fyzika, elektrické obvody, klimatické změny, sociální systémy
Oscilátor – objekt, který kmitá nebo v něm probíhají kmitavé pohyby
Kmit – těleso projde celou dráhu a vrátí se do původní polohy
Perioda – doba potřebná k vykonání jednoho kmitu
Frekvence (kmitočet) – počet kmitů za časovou jednotku
Okamžitá výchylka (elogance) – okamžitá poloha hmotného bodu k rovnovážné poloze
Absolutní hodnota okamžité výchylky – velikost okamžité výchylky
Amplituda (výkmit, rozkmit) – největší velikost okamžité výchylky
Lineární (lze popsat lineární diferenciální rovnicí) a nelineární (nelze) kmitání
Periodické (kmity se opakují po časovém intervalu) a neperiodické (přímočarý pohyb)
Periodické kmitání harmonické a anharmonické
Tlumené (část energie se ztrácí) a netlumené (nedochází ke ztrátě energie) kmitání
Buzení – působení vnější síly na kmitající systém
Deterministické (harmonické nebo periodické) a stochastické (náhodné) buzení
Volné (bez vnějších sil), vlastní (vlastní frekvence) a nucené (ovlivněno buzením) kmitání

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník