Fyzika

Fyzika je vědní obor, který zkoumá hmotu, její vlastnosti a chování během dějů. Vlastnosti a vztahy mezi nimi popisuje zpravidla jazykem matematiky.

Mezinárodní systém jednotek SI
Skalární a vektorové fyzikální veličiny
Kinematika hmotného bodu
Dynamika hmotného bodu
Mechanická práce
Gravitační pole
Mechanika tuhého tělesa
Hydromechanika
Molekulová fyzika a termika
Kmitání
Vlnění
Elektrostatika, elektřina
Elektromagnetismus, magnetismus
Optika

Navštivte také

Fyzika na serveru Galaktis.cz