Versailleská mírová konference

18. 1. 1919
Versailles a zámky kolem Paříže
28 vítězných států Dohody a 5 britských dominií
Rusko pozváno nebylo – občanská válka, Lenin odmítá vládnout s kapitalisty
Založení Komunistické internacionály – Kominterna, KI
Předmět jednání – poválečné uspořádání světa a Evropy, mírové smlouvy s poraženými státy
Francouzský prezident Poincaré zahajovací projev, za viníky války centrální mocnosti
Vedoucí funkce rozdělení 5 mocnostem se všeobecnými zájmy (Francie – Clemenceau, Velká Británie – Lloyd George, USA – Wilson, Itálie a Japonsko)
Ostatní státy jen delegace, účast na jednáních, které se jich bezprostředně týkají
Mezi pětkou neshody – Francie prosazuje tvrdou politiku proti Německu, Británie nezájem
Mírová smlouva s Německem – červen 1919 ve Versailles
Teritoriální změny – ztráta kolonií ve prospěch Británie, Alsasko-Lotrinsko k Francii, Hlučínsko k ČSR, Poznaňsko, Horní Slezsko a část Pruska k Polsku, Šlesvicko k Dánsku, Sársko pod dohledem (po 15 letech plebiscit, zda připojit k Francii či Německu)
Vojenské podmínky – zrušena všeobecná branná povinnost a generální štáb, rozpuštěna armáda, ztráta loďstva a ponorek, zákaz modernizace zbraní a letectva, v Porýní demilitarizované pásmo, levý břeh Rýna okupován dohodovými vojsky
Hospodářské podmínky – reparace, velmi vysoké, pro Německo neúnosné, revidovány
Smlouva zajistila nestabilitu, vyvolání potřeby revanše, příliš tvrdé podmínky
Mírová smlouva s Rakouskem – září 1919 v Saint Germain
Potvrzení zániku monarchie, vzniku nástupnických států, územní státy, reparace, zákaz spojení Rakouska s Německem
Mírová smlouva s Maďarskem – 1920 v Trianonu
Ztráta 70% maďarského území – ČSR (Slovensko a Zakarpatská Ukrajina), Rumunsko (Sedmihradsko), Jugoslávie (Chorvatsko)
Mírová smlouva s Bulharskem – listopad 1919 v Neuilly
Ztráta území ve prospěch sousedů (Rumunska, Řecka a Jugoslávie)
Mírová smlouva s Osmanskou říší – srpen 1920 v Sevres
Potvrzení rozpadu monarchie a ztráty 80% území, černomořské úžiny pod mezinárodní dohled, omezeno loďstvo, reparace
1922 vzniká Turecká republika – Ataturk, genocida Kurdů
Na konferenci vytváření Malé dohody – Francie budování spojeneckého systému, proti návratu Habsburků, obava z fašismu a komunismu

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník