Stoletá válka

Anglie – klade nároky na francouzský trůn, chce si udržet území, ovládnout Flandry
Francie – chce sjednotit francouzsky mluvící obyvatelstvo do francouzského království
Vylodění, Eduard III. dobyl Caen, ničí mosty na Seině, čeká na posily z Vlámska
Francouzi dohánějí Angličany u Kresčaku 1337, unaveni, mokré zbraně, přesto útočí
Anglie odráží útoky, Francie ustupuje se ztrátami až 1500 urozených, tisíce pěšáků
Anglie – dokonalejší taktika, profesionálnost, Francie – šlechtická jízda, každý sám za sebe
1348 černá smrt – úbytek obyvatelstva, nespokojenost občanů, povstání Marcela
Vyhánění rolníků z půdy, ohrazování, povstání Tylera
Bitva u Poitiers – odražení útoku, padl výkvět francouzské šlechty, zajat král Jan II. Dobrý
Jindřich V. – anglický král, dobré vojenské schopnosti, manželka Markéta z Valois
Obnovuje stoletou válku, 1415 u Azincourtu získal Normandii
Johanka z Arku – dcera rolníka, slyší hlasy andělů, jde do války jako vyvolená Bohem
Snaha vrátit Karlovi dauphinovi víru, osvobodit Orléans, zajistit Karlovi pomazání v Remeši
Při setkání Karel převlečen za šaška, Johanka ho poznala, dostává armádu
1429 porazila Angličany u Patay
Karel dauphin korunován v Remeši jako Karel VII.
Johanka působí na vojáky i lid, Karel se jí obává, dává jí nebezpečné a bezvýznamné úkoly
Angličané ji koupili, zajata Burgunďany, odsouzena jako kacířka a čarodějka
30.5.1431 upálena v 19 letech na náměstíčku Vieux Marché
Francie vyčerpaná, chce vést pomalou záškodnickou válku
Anglie finančně unavená, odpor obyvatelstva
1436 Francouzi dobyli Paříž
1449 připojena Normandie
1453 vítězství u Castiglione
1558 přístav Calais
Francie po stoleté válce lépe než Anglie, vývoj centralizované monarchie, budování armády

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník