První krize českého přemyslovského státu

Bitva na řece Lechu – Boleslav I. a Ota I. společně porážejí Maďary
Maďaři se usazují a zakládají uherský stát
Hradský systém – pravidelné daně, nová správní centra, ražení denárů, rozvoj obchodu
Mlada – dcera Boleslava I., abatyše v Benediktýnském klášteře svatého Jiří
Doubravka – dcera Boleslava I. – svatba s polským Měškem I. (christianizace Polska)
Boleslav II. Pobožný – dobré vztahy s Měškem I.
Založení pražského biskupství – roku 973, upevnění mezinárodní prestiže
První pražský biskup Dětmar, druhý pražský biskup svatý Vojtěch (Slavníkovec)
Vyvraždění Slavníkovců – 28.9.995 v Libici, dobyta Boleslavem II., sjednocení knížectví
Boleslav III. Ryšavý – neschopný vlády, šlechta se proti němu staví
Boleslav I. Chrabrý – syn Doubravky a Měška, pokus o připojení Čech k Polsku
Kníže Jaromír – kvůli bojům o trůn vykastrován a oslepen, utíká
Kníže Oldřich – unesl pradlenu Boženu, připojil Moravu k českým zemím
Založen Sázavský klášter – prvním velkým opatem svatý Prokop
Břetislav I. – unesl Jitku, tažení do Polska, chce přivést ostatky svatého Vojtěcha
Polsko královstvím, má ve Hnězdně arcibiskupství
Hnězdenská dekreta – monogamní nerozlučitelné manželství, v případě porušení vyhnání, svěcení církevních svátků, pohřbívání jen na hřbitovech, trest za vraždy, zákaz alkoholu
Válka s císařem Jindřichem III. – obléhá Břetislava v Praze, později spojenci

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník