Překlady do němčiny

Výhodné překlady do němčiny agenturou PŘEKLADY IHNED!

Chemie do bazénu

Bazénová chemie bez chlóru GUAa Pool, vhodná i do vířivých van.

Měření

Měření laserem. Profesionální průmyslové měřící přístroje.

Pomaturitní studium

Jednoleté denní odborné, nebo jazykové pomaturitní studium od AZ SMART

Chetitská říše

Indoevropané do malé Asie ve 4. tisíciletí př.n.l.
Vrchol - 17. - 12. století př.n.l.
Chetitština - první písemný indoevropský jazyk
Hlavní město - Chattušaš
Anittaš - sjednotil kmeny
Tabarnaš I. - rozšířil zem až k moři
Chattušiliš I. - dobyl Sýrii a připojil k říši
Muršiliš I. - zničil starobabylónskou říši
Šuppiluliumaš I. - získal Palestinu
Chattušiliš III. - bitva u Kadeše, 1269 př.n.l. první mírová smlouva
Panovník, aristokracie, vojsko, kněží, obchodníci, řemeslníci, otroci
Poradní sbor (Tulie) má moc soudit i panovníka
Shromáždění vojenských představitelů (Pankuš)
Rovnoprávnost žen
Chetitský zákoník - propracovaný, peněžní pokuty a vězení

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník