Zvoník u Matky boží - Victor Hugo

Děj začíná dne 6.1.1482 v Příži, kde umělec Petr Gringoire sepsal divadelní hru Dobrotivé rozsouzení panny Marie. Hra je však neoceněna, větší zájem lidu vyvolá soutěž o papeže bláznů, kterou vyhraje ten nejošlivější. Vyhrává hluchý a velice ošklivý hrbáč Quasimodo, zvoník od Matky boží.

Na náměstí tančí krásná cikánka Esmeralda se svou malou kozičkou. Po odchodu je Esmeralda unesena a jí sledující Gringoire zavolá stráže. Sličný kapitán stráží Phoebus zachrání Esmeraldu a zatkne Quasimoda, který ji unesl. Gringoire se stává tulákem a za ženu si bere Esmeraldu, která ale miluje mužného Phoeba.

Arcijáhen kostela Matky boží Klaudius Frollo kdysi vzal za svého ošklivé dítě, Quasimoda, ze kterého vychoval poslušného zvoníka. Frollo miluje Esmeraldu, a proto vraždí Phoeba ne tajné schůzce zamilované dvojice. Esmeralda je z této vraždy obviněna, ale Phoebus přežije. Přesto je Esmeralda odsouzena k smrti.

Quasimodo ji zachraňuje a ukrývá do kostela. Frollo zařídí útok tuláků na kostel, který brání silný Quasimodo. Esmeralda utíká, ale je chycena a oběšena. Frollo padá do propasti. Do Esmeraldy nešťastně zamilovaný ošklivý Quasimodo dobrovolně umírá na hřbitově vedle Esmeraldina těla.

Victor Hugo

(26.2.1802 - 22.5.1885) francouzský básník, dramatik, prozaik a esejista. Autor klasicistních a romantických básní. Předmluvou k dramatu Cromwell, která se stala manifestem romantismu, si záhy získal vůdčí postavení v romantickém hnutí. Jeho koncepce divadla se dovolávala romantické svobody umění (tzn. formy, témat a jazyka) a požadovala mísení tragična a komična, krásy a ošklivosti, vznešenosti a grotesknosti a zjednodušení psychologie.

Po neúspěšné dramatizaci hry Les Burgraves (Purkrabí) a zejména po smrti své dcery se odvrátil od literatury a věnoval se určitou dobu politické kariéře. Po vydání satirické sbírky Les Châtiments (Tresty), která ostře útočila na Napoleona III., odešel do exilu. Po dvaceti letech se vrátil zpět do Francie, kde byl jeho návrat bouřlivě oslavován.

Psal tradiční historické romány, jejichž originální kompozice spojuje různé tematické oblasti (snové, filozofické, historické, politické, lyrické aj.). Nadčasově se v nich dotkl řady sociálních problémů světa a propůjčil své tvorbě až mytickou podobu plnou alegorických postav a symbolů.

Básnická tvorba se vyznačuje uměleckou všestranností (lyrika, epika, satira, ódy, balady). Důraz je kladen na rétoriku, malebnou popisnost, personifikaci věcí, tajemnost, exotiku, intimnost a zároveň na nostalgickou touhu po štěstí a na sociální deziluze a naděje. Jeho tvorba vyvrcholila v epické, poetické epopeji v románové formě La Légende des sičcles (Legenda věků), jež měla zachytit dějinný vývoj lidstva pojatý v optimistické víře v pokrok a možnosti člověka.

Hugovo pojetí literatury je zcela humanistické; dílo, které má celistvě a všestranně zobrazovat člověka a svět, nehledá pouze krásu, nýbrž i dobro. Básník, jakožto prorok a vizionář, se stal průvodcem člověka v hledání pravdy, víry a etických hodnot v tragicky tradovaném světě. Hugovo různorodé a všestranné dílo, povýšené na rovinu mýtů a spojující osobní aspekty literatury se sociálním postavením člověka ve světě a v jeho vlastním životě, dovršilo romantickou touhu po osvětlení celé historie lidstva.

Hugo patří mezi největší postavy světové literatury, které výrazně ovlivnily její pozdější vývoj a tendence. Česky vyšlo: divadelní hry (Král se baví, Angelo, Lukrécie), poezie (Básně Victora Huga, Nové překlady Victora Huga, Satyry, Francii a světu, Jen ty nám zůstáváš, ó lásko), próza (Bídníci, Dělníci moře, Devadesát tři, Chrám Matky Boží v Paříži, Poslední den odsouzence).

Závěr

Kniha se docela dobře četla, avšak vypravování z 19. století o 15 století je poněkud odlišné od toho, na které jsme zvyklí v dnešní době. Moje hodnocení: (8/10)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník