Utrpení mladého Werthera - Johann Wolfgang Goethe

Wether přijíždí za vesnici, kde maluje hlavně v přírodě. Prochází vesnicí a vidí na zemi sedět chlapce s batoletem v náručí. Namaluje obraz chlapců s rozmanitým pozadím. Zapřísáne se, že bude malovat jen přírodu, která mu dává mnoho námětů. Přichází matka dvou dětí. Byla ve městě s nejstarším synem. Vyrpáví Wertherovi svůj životní osud. Má 3 syny, její muž odjel pro nějaké dědictví, o které měl být okraden. Werther dává ženě a dětem několik peněz na přilepšenou.Werther jede na ples v kočáře s několika přítelkyněmi. S nimi jede také Lotka. Stará se o otce a mladší sourozence. Matka ji žádala na smrtelné posteli, aby se dobře starala o své mladší sourozence. Lotka se má provdat za Alberta, dobrého a poc- tivého úředníka, který se nyní nachází na cestách. Na plese tančila s Wetherem, který se do Lotky zamiloval.

Od tohoto dne navštěvoval skoro denně Lottina otce. Jeho oblíbeným místem byla zahrada na Wahlheimu. Uprostřed zahrady byl altán, ze kterého byl krásný pohled do celého kraje. Werther chodil na procházky a četl svou oblíbenou Homerovu Odysseu. Poté přijel Albert. Werther vstupuje na žádost své matky do služeb na velvyslanectví. Mezi ním a úředníky dochází k neshodám. Místo opouští. Dopisuje si s Lotty, která je již provdána za Alberta.

Seznámil se s dívkou, která mu připomíná svým zjevem Lottu. Před vánocemi se vrací Werther na venkov, stýká se s Lottou. Albert začíná žárlit a zakazuje Lottě styk s Wertherem. Werther se setkává se ženou, jejíž chlapce maloval. Dozví se, že nejmladší chlapec zemřel a muž, že žádné dědictví nepřivezl. Před vánocemi odjel Albert navštívit známé, Werther se opět schází s Lotty. Vyznává ji svou lásku. Ta poznává, že Alberta nenávidí, ale její počestnost ji nepřipouští, manžela klamat. Werther odchází domů, napíše dlouhý dopis Lottě a pošle si k nim pro zbraně. Svůj život ukončuje o půlnoci zastřelením. Ráno je nalezen sluhou, který jde neštěstí oznámit otci Lotty. Před polednem Werther umírá i se svými nesplněnými city. Je pohřben v noci na místě, které si sám určil.

Johann Wolfgang Goethe

(28.8.1749 - 22.3.1832) německý básník, se narodil ve Frankfurtu nad Mohanem v měšťanské rodině. Vystudoval gymnázium a pak práva. Krátce působil jako právník. Patřil mezi spisovatele chápající literaturu jako okno do duše umělcovy osobnosti, jako vyjádření jeho citů a myšlenek. Tito spisovatelé nepřijímali pravidla klasicismu.

Goethe uznával Shakespeara a jeho díla. Fascinovala ho celá anglická literatura. Pár let pobýval ve Výmaru, kde studoval přírodní vědy a působil jako ministr malého vévodství. Zde se věnoval státním záležitostem.

Vycestoval také do Itálie, kde sbíral nové náměty pro svou tvorbu. Založil středisko pokrokové německé literatury, v tom mu pomohl Schiller z Výmaru. Často také navštěvoval západočeské lázně a byl ve stálém kontaktu s českými vědci, např. s Dobrovským a s hrabětem Kašparem Šternberkem.

Životní zkušenosti a proniknutí do antické kultury, vedly Goetha k větší literární vyrovnanosti. Zastával názor, že měšťany je třeba vychovávat, aby byli hodni svého postavení ve společnosti. Jako jeden z výchovných prostředků prosazoval umění, které navazuje na antickou kulturu.

Johann Wolfgang Goethe nabyl revolucionářem, ale věděl, že z rozkladu feudalismu a z nástupu měšťanské třídy ,vzniká nový svět. Jeho slova, která pronesl po návratu z koaličních válek proti francouzské koaliční armádě, se stala památná. Pronesl: „Zde a dnes začíná nová epocha světových dějin a můžeme říct, že jsme byli účastni při jejich zrození“.

Závěr

Velice emotivní dílo psané ve formě deníku. Moje hodnocení: (6/10)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník