Rozina Sebranec - Zikmund Winter

Rozina prožije dětství na Františku, ve dvoře kláštera svaté Anežky. Kdysi ji našel páter Antonín jako nemluvně, které odložila matka. Rozina je vychovávána pěstouny, kovářem a rukavičářkou. Její dětství je tvrdé, Rozina však vyrůstá v smělé a odvážné děvče. Má ráda svého dobrodince Antonína, pomáhá mu vykonávat právo a odsuzovat užralce. Jediná věc ji mrzí, a to, když ji někdo nazve sebrancem.

Antonín jí na její otázku musí potvrdit, že je skutečně sebrancem. Doposud měla smělá Rozina pro muže jen úšklebky. Avšak v sedmnácti letech se Rozina zamilovala do vlacha Nikola, skláře, který slíbil Antonínovi, že bude vyrábět benátské sklo. Nikola musí Rozině na hřbitově přísahat věrnost. Nikola ale odchází do Vlach, a ačkoli slíbil, že se vrátí, poslal Rozině po kamarádovi jen její prsten.

Rozina se pak dala provdati za starého cechmistra stavitele Karfa, který se již dříve o ni ucházel. Ale Rozině připadal lakomý a žárlivý Karf protivný. Karf brzy také z lásky vystřízlivěl a tak to bylo velmi nepěkné manželství. Rozina, ačkoli měla dcerušku, zanedbávala domácnost, kradla mistrovi peníze a dávala je milenci Adamcovi, který byl u Karfa tovaryšem. Pro její pohoršlivé chování byl mistr zbaven napřed cechmistrovství, pak byla Rozina vyloučena z cechu, a když ji mistr nepustil domů, začala řádit, a tak byl vyloučen i Karf.

Karf najal na Rozinu vraha, němce Mikuláše. Tomu se podařilo vylákat Rozinu za město a zabít v lese. Rozininu mrtvolu dal Antonín převézt do kláštera. Vrah byl právě v ložumentu trápen svědomím a hrůzou z vykonaného činu, skočil ze střechy ložumentu a zabil se. Karf byl vyšetřován pro podezření z vraždy, ale byl propuštěn pro nedostatek důkazů.

Zikmund Winter

(27.12.1846 – 12.6.1912) český spisovatel, historik a učitel.

Narodil se na Starém Městě v Praze v rodině zvoníka. Vystudoval Akademické gymnázium a filozofickou fakultu. Po studiích působil jako středoškolský profesor historie v Pardubicích, v Rakovníku a v Praze. V Rakovníku se věnoval rakovnickému archív. Prašné prostředí archívů vyvolalo u něho krční nemoc, která mu později bránila pramennému studiu. Zemřel v bavorských lázních Reichenhall.

Inspirací pro jeho práci byly archívy. Je autorem povídky Nezbedný bakalář z cyklu Starobylé obrázky z Rakovnicka (1886 - 1888). V knize Pražské obrázky (1893) vystupují hrdinové z měšťanského prostředí. Zikmund Winter je autorem mnoha povídek a novel (Krátký jeho svět, V pasti, Vojačka, Rozina sebranec).

Zikmund Winter je autorem jediného románu Mistr Kampánus (1906 - 1907), kde podává obsáhlý obraz poměru na Karlově univerzitě kolem roku 1620.

Závěr

Nešťastné manželství. Moje hodnocení: (6/10)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník