Othello - William Shakespeare

Kniha vypráví příběh urozeného mouřenína ve službách Benátské republiky, Othella. Othello se zamiluje do Desdemony, dcery vlivného senátora Barbanzia a tajně se oddají. Barbanzio se nedokáže smířit s tím, že by jeho dcera byla ženou Maura a chce, aby byl Othello potrestán. Pak ale uzná Desdemonino rozhodnutí a ustoupí.

Othello je povolán na Kypr, aby jej chránil proti Turkům. Desdemona přijíždí za ním a spolu s ní i Jago, jeho žena Emilie a benátský šlechtic Roderigo. Jago Othella velmi nenávidí už proto že na místo náměstka Othello jmenoval svého dlouholetého přítele Cassia a Jago je nyní jen jeho pobočníkem. Má také podezření (ikdyž nepravdivé), že mu žena byla s Othellem nevěrná. S Roderigem, který miluje Desdemonu se smluvili, že se Othellovi pomstí.

Jago vymyslí plán. Opije Cassia vínem a Roderigo ho vyprovokuje k rvačce, při níž je poraněn Montano. Othello musí Cassia sesadit. Cassio chce být znovu jmenován Othellovým náměstkem a proto prosí Desdemonu, aby se za něj přimluvila u svého muže. Jago Othellovi vnukne myšlenku, že je mu jeho žena nevěrná právě s Cassiem. Othello si myslí, že je k němu upřímný a uvěří mu. Desdemona ho v tom ještě podporuje tím, že se Cassiovi snaží pomoci a přimlouvá se za něj jak často to jen jde, aby mu odpustil a přijmul ho zpět jako svého náměstka.

Othello je šílený žárlivostí a stačí mu jen pár chatrných důkazů vymyšlených Jagem k tomu, aby si usmyslil, že se Cassiovi i své ženě musí pomstít. Jago mu slíbí, že se o Cassia postará. Přemluví Roderiga, aby ho zabil. Roderigo ho však jen zmrzačí a Cassio ho zabije. Právě v tu chvíli zardousil Othello v ložnici Desdemonu. Všichni přiběhnou do Othellovi ložnice a chtějí mu povědět o Roderigovi a Cassiovi, když v tom uvidí, co se stalo. Až teď Emilie zjistila, co měl její manžel celou tu dobu v úmyslu. Než však stačila promluvit, Jago ji zabil. Poté se ke všemu přiznal a řekl, že si vše o té nevěře vymyslil. V tu chvíli Othello pochopil, že Desdemona byla nevinná a on ji zabil. Popadl dýku a probodl se.

William Shakespeare

(23.4.1564 - 23.4.1616) anglický dramatik a básník. Roku 1588 se usadil v Londýně jako autor her. Od roku 1594 působil jako herec a dramatik skupiny „Služebníka lorda komořího“,později „Královských služebníků“. Stal se částečným vlastníkem divadla „Globe“ (Zeměkoule) a později i „Blackfairs“ (U černých bratří). Jeho kariéra skončila roku 1613, kdy se vrátil do Stadfordu. Ačkoli datace jeho her je nejistá, můžeme jeho dramatická díla rozdělit do čtyř období:

V prvním, raném období (1590 – 1593),převažují historické hry (3 díly Jindřicha VII., Richard III.), které čerpají z Anglických kronik a rané komedie (Komedie omylů, Zkrocení zlé ženy, Dva veronští páni, Marná lásky snaha), napodobující klasické vzory.

V druhém období, období zrání (1594 - 1600), napsal romantickou tragédii o zmarněné lásce veronských milenců Romeo a Julie historické hry Richard II., Jindřich IV., Jindřich V. a optimistické komedie Sen noci svatojánské, Kupec benátský, Jak se vám líbí, Večer tříkrálový, Mnoho povyku pro nic a Veselé paničky windorské.

Třetí období (1601 – 1608) bylo obdobím velkých tragédií a tragikomedií, kdy Shakespearovo charakterizační umění dosáhlo vrcholu: Hamlet vychází z tragedie pomsty, avšak důraz je v něm položen na mravní dilema hlavního hrdiny, jenž má zabít vraha svého otce; Othello ukazuje jak intrikami lze i v čestném člověku probudit slabiny a vášně, které vedou k spáchání zločinu; hrdinou tragédie Macbeth je muž, kterého ke zločinu přivede jeho vlastní ctižádost; Král Lear odhaluje nemilosrdnou ziskuchtivost, jejíž obětí se stává starý pošetilý král neschopný rozeznat dobrotivé a milující srdce své nejmladší dcery; Troilus a Kressida je satira na válku a zradu lásky; Konec všechno spraví a půjčka na oplátku patří mezi tzv. problémové hry (hořké komedie).

Ve čtvrtém období (dramatické romance) vznikly hry Perikles, Cymbelín, Zimní pohádka, bouře a Jindřich VIII., v nichž Shakespeare uplatnil nové dramatické postupy. Některé z těchto pozdních her byly psány ve spolupráci s jinými autory.

Ze Shakespearovy poezie je nejvýznamnější sbírka 154 sonetů, adresovaných zčásti mladému příteli a zčásti tajemné černé dámě.

Závěr

Příběh plný žárlivosti a intrik. Moje hodnocení: (6/10)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník