Odyssea - Homér

Kniha vypráví o návratu krále Ithaky Odyssea domů z Trojské války. Po vyhrané bitvě s Trojany se vydal Odysseus se svým vojskem na deset let dlouhou plavbu. Nejprve se posilnili u Kikonů, v tom však hostitelé zavolali z nitra země posily a strhl se veliký boj. Odysseus a ti co přežili se vydali na protější břeh, aby doplnili zásoby na břehu obra Kyklopa. Ten však celou posádku i s králem uvěznil ve své jeskyni se stádem ovcí. Aby uvěznění nemohli ven zavalil obr, lidožrout, jeskyni obrovským balvanem. Odysseus použil léčku, opil obra vínem a představil se mu jako Nikdo. Potom mu rozžhavenou stranou kyje vypíchl jeho jediné oko. Obr bolestí velice vykřikl, a když přispěchali na pomoc jeho přátelé a ptali se ho, kdo mu ublížil, odpověděl jim, že Nikdo. Ráno Kyklop vyháněl své stádo ovcí z jeskyně. Odysseus a jeho muži se pověsili zespod ovcí. Obr ohmatával ovce, ovšem pouze na hřbetě, takže se podařilo všem uprchnout. Kyklopův otec Poseidon, vládce všech moří, se dozvěděl, co Odysseus spáchal. Tak rozbouřil moře svým mocným trojzubcem a plavbu králi a jeho posádce velice znepříjemnil.

Druhý den zakotvili na ostrově krále Aiola, boha větrů. Ten jim nechal připravit velikou hostinu a Odyssea obdařil koženým měchem. Do něj uzavřel všechny své zlé větry. Námořníci byli samozřejmě zvědaví a tak jim nedalo a měch rozvázali. Z měchu vše vyprchalo a způsobilo velikou bouři a nepříjemnosti Odysseovi i jeho posádce. Tím se vzdálili od své Ithaky. Potom přistavili loď u ostrova Laistrogů, ale ti nečekaně začali na loď házet skály a námořníky vyhnali zpět na moře. Kouzelnice Kirké na dalším ostrově většinu z Odysseových námořníků proměnila v kance. Odysseovi se je, ale nakonec podařilo zachránit. Když pluli kolem ostrova Sirén, lákaly je svým zpěvem, jako jiné námořníky k útesům jejich ostrova, kde většina lodí ztroskotala, Odysseus přikázal svým mužům, aby si své uši zalepili voskem, ti Sirény tedy neslyšeli, sám se nechal přivázat ke stěžni. Po jedné veliké bouři na moři ztratil celou posádku a sám připlul na zbytcích své lodi k ostrovu Ogygii, kde sedm let žil u nymfy Kalipsy.

Konečně se dostal na svoji Ithaku. Brzy zjistil, že se o jeho krásnou ženu Penelopé uchází mnoho nápadníků. Penelope se nedala celou tu dobu, co byl Odysseus pryč. Pallas Athéna, bohyně moudrosti a ochránkyně statečných mužů, proměnila Odyssea ve starého žebráka. A tak se šel taky ucházet o přízeň Penelope. Před jeho domem ho poznal jeho pes, kterého měl Odysseus rád. Potom chůva podle jizvy. Konala se soutěž o to, kdo se nakonec stane manželem krásné Penelope. Vítězem se stane ten, kdo prostřelí lukem oka dvanácti seker seřazených za sebou. Žebrák je prostřelil na první pokus a nakonec jej poznala i jeho Penelope. Odysseus všechny, kdo se ucházeli o její ruku vyhnal a Athéna mu vrátila jeho původní podobu.

Homér

Básník pravděpodobně tohoto jména žil asi v 8. století př.n.l. Jako první sepsal ústní podání pověstí o Trojské válce (Ílias) a o putování Odyssea do jeho země (Odysseia). Není ani jisté, zda oba eposy vytvořil týž autor, ale většina vědců se domnívá, že ano. Homérovy spisy brali jako zálkad své tvorby už starověcí myslitelé, i když už tenkrát se o jejich pravdivosti vedly spory. Dnes víme, že pokud nějaká válka opravdu byla, zdaleka ne s tolika zúčastněnými lidmi jako se píše v Iliadě a asi ani neměla tak zásadní význam.

Závěr

Kniha plná bájných postav a neuvěřitelných příběhů. Moje hodnocení: (6/10)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník