Na východ od ráje - John Steinbeck

Děj se odehrává v kouzelné krajině a přírodě udolí Salinas v severní Kalifornii. Je to příběh dvou bratrů, hospodařících na jejich společné farmě, dokud do tohoto života nezasáhne dívka, jenž zabila své rodiče a neubrání jí nic v tom, aby ve svých špinavých úmyslech pokračovala.

Naleznou ji na pokraji života a smrti na prahu jejich farmy. Adam, dobrosrdečný muž, se o Cathy postará a vezme si ji za ženu. Miluje ji nadevšechno na světě, nedbá varování bratra Charlese, který svou schopností odhalí Cathyinu špatnou duši. Adam je však zaslepen láskou. Odstěhuje se s Cathy na farmu s pozemky, které koupil a těšil se na rodinný život.

Po narození dvojčat Cathy od Adama odchází. Adam o odchodu nechce ani slyšet, proto si Cathy vynutí útěk tím, že Adama postřelí do ramene. Adam přestává žít, jeho duše je mrtvá. Nevnímá okolní svět a o syny se stará věrný sluha Lee. Přítel Sam Hamilton ho však z tohoto stavu po roce dostane, pojmenují syny, kteří doposud neměli svá jména a Adam začíná znovu žít. Cathy zatím odjela do města Salinas, kde dělala prostitutku v jednom veřejném domě. Kate (tak se přejmenovala) otrávila majitelku domu Faye a svým maskovaným chováním dosáhla toho, aby jí byl dům odkázán.

Její synové o Kate nevědí, ale s odstupem častu vyjde pravda na povrch. Caleb nechce být takový jaký je, nechce být mstivý, ale když si myslí, že otec má jeho bratra Arona radši, vyzradí mu pravdu o matce, kterou se náhodně dozvěděl v jedné restauraci. Citlivý Aron tuto pravdu nesnese a jde do války, kde padne. Když se Adam dozví, že jeho milovaný syn, na kterého byl tolik pyšný padl, dostane mrtvici. Aronova dívka zjišťuje, že Arona už nemá ráda a začíná nalézat lásku ke Calebovi, ke kterému dříve cítila strach. Caleb pronásledovaný tím, že zavinil bratrovu smrt a otcovu mrtvici se nakonec dočká od umírajícího otce odpuštění a požehnání.

John Steinbeck

(27.2.1902 - 20.12.1968) americký spisovatel, nositel Nobelovy ceny (1962).

Klasik světové prózy Jonh Ernst Steinbeck se narodil roku 1902 v kalifornském městečku Salinas. Byl jedním z největších nejen amerických, ale i světových spisovatelů a scénáristů. Jeho otec pocházel z Německa, do Kalifornie se přestěhoval v 16 letech. Matka pocházející z irské rodiny před sňatkem působila jako učitelka.

Finanční poměry jeho rodiny nebyly příznivé a Steinbeck už jako školák vypomáhal na farmách. Vystudoval střední školu, rok pracoval v cukrovaru, ale pak nastoupil na Stanfordovu univerzitu, kde se vědoval historii a anglické literatuře.

Na jaře roku 1920 opustil Steinbeck univerzitu a vrátil se k práci na velkostatku, aby se seznámil s životem rolníků. Od mládí se cítil spisovatelem, začal tedy opět studovat, ale přitom pracoval v cukrovaru a na stavbě silnice. V roce 1925 definitivně opustil univerzitu. Z této doby najdeme řadu básní a próz v různých časopisech. Rozhodnut stát se spisovatelem odešel jako reportér do New Yorku. První literární práce mu redakce neuveřejnily, a proto nechal žurnalistiky. Ještě předtím, než se stal spisovatelem, pracoval jako zedník, námořník na parníku a dělník v továrně na rybí konzervy.

Mezi Steinbeckovy zájmy patřila hlavně literatura a biologie. V jeho dílech je vykresleno přírodní pozadí, vztah lidí ke zvířatům, rostlinstvu, kameni, hlíně a vodě. Odsuzuje surovost, násilí, zištnost a vykořisťování chudých.

V roce 1940 obdržel Steinbeck Pulitzerovu cenu za román Hrozny hněvu a roku 1962 mu byla udělena Nobelova cena za literaturu. Teprve třetí manželství přimělo Steinbecka k odstěhování do New Yorku. Zemřel 20. prosince 1968 v New Yorku.

Závěr

Protikladnost lidského charakteru, síla zloby a krása ušlechtilosti. Moje hodnocení: (7/10)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník