Médeia - Euripidés

Královská dcera Médeia se zamilovala do Iásona, vůdce Argonautů a pomohla mu získat zlaté rouno. Odplula s ním do Korintu, kde spolu měli dva syny, avšak Iáson si zde oblíbil dceru tamějšího krále, Kreonta, a toužil se s ní oženit. Když se tuto zprávu doslechla Médeia cítila se velmi zrazena a přála si zemřít. Jednoho dne za ní přijel samotný král s jeho družinou a požádal ji, aby odjela ze země a neničila vztah mezi jeho dcerou a Iásonem. Médeia přislíbila, že ze země odcestuje, ale to už začínala přemýšlet nad svou krutou pomstou.

O nějaký čas později přijet Médeiu navštívit její přítel Aigeus, se kterým se domluvila, že k němu přijede do Athén, bude tam pobývat, ale on jí nikdy nebude moci ze země vyhodit. A tak Médeia začala svou hrůznou odplatu. Nechala poslat Iásonově nastávající choti šaty, jenž byly napuštěny jedem. Jakmile si je královská dcera oblékla, zemřela po jeho účinku. Samotný Kreón se jí snažil ještě pomoci, avšak ztratil tak i vlastní život. Když se toto dozvěděla Médeia, stále nebyla spokojena s pomstou a rozhodla se zabít i své dva vlastní syny.

Avšak najednou se jí zmocnily pochybnosti. Dlouze přemýšlela nad tím, co vlastně chce spáchat, ale nakonec přeci jen svůj hrůzný čin vykonala. Později za Médeiou přišel zdrcený Iáson a zjistil, že jeho synové jsou mrtvi. Chtěl je alespoň pohřbít ve své zemi, jenže to Médeia nedovolila a odjela do Athén za Aigeusem i se svými dvěma mrtvými syny.

Euripidés

(480 - 406 př.n.l.) řecký básník tragédií. Pocházel ze zámožné rodiny. Vynikal ve slavnostním zpěvu, v tanci i atletice. Věnoval se i malířství a filozofii. Byl žákem Anaxogora a sofistů Prótagora a Prodika. Jejich vlivem uplatňoval ve svých dramatech sofistickou dialektiku a zásady tehdejší filozofie. Kritizoval v nich náboženské, mravní a společenské představy.

Euripidés byl realistou a popisoval lidi takové, jací opravdu byli, se všemi klady a zápory. Pohybovou silou nejsou bohové nebo osud, ale sám člověk se svým rozumem, se svými tužbami a vášněmi. Jako první uvedl aktuální témata kulturu a společenskou problematiku, náboženství, vzdělání, zodpovědnost, bezpráví, nadvládu mocných nebo postavení ženy.

Závěr

Dílo obsahuje psychologické prvky a objevuje se v něm chór. Moje hodnocení: (5/10)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník