Krysař - Viktor Dyk

Krysař přijde do Hammeln, zdejší lidé ho tam potřebují, protože ve městě je mnoho krys. Hned při příchodu se zamiluje do Agnes, ta má sice ženicha Kristiána, ale Krysařovu lásku opětuje. Krysař za slíbenou odměnu 100 rýnských vyvede krysy z města.

Po splnění úkolu připomene v hostinci U Žíznivého člověka radním - truhláři Froschovi a krejčímu Strummovi, že mu město dosud nevyplatilo odměnu. Ale radní se ošívají a odměnu nevyplatí, protože je prý smlouva neplatná - je neplatná protože není známa druhá strana - Krysař, také nebyla smlouva ukončena obvyklou zbožnou formulí.

Krysař se chce pomstít, tu noc mají oba radní strašné sny, krejčímu se zdá, že ušil 1000 obleků, které se pod Krysařovým zrakem změnily v 1000 rubášů. Truhlář má sen, že vyrobil 1000 postelí, a že se objevil Krysař a postele se změnily v rakve. Pro Agnes však Krysař městu odpouští.

Ráno od ní odchází, jde na horu Koppel, která je nad městem a končí propastí, pověst praví, že tento sráz není propastí, ale cestou do Sedmihradska, zaslíbené země, kde neexistuje strach ani bolest. Láska ale Krysaře táhne zpět, jde k Žíznivému člověku, tam je jediný host - Faust. Ten Krysaři prozradí, že prodal ďáblu srdce a ne duši. Potom chce Krysaře přesvědčit různými kousky, aby se taky zaslíbil ďáblu, když nepochodí, tak zmizí.

Krysař se vrací k Agnes, ale ta je nešťastná, protože potom co Krysař odešel přišel k ní Kristián. Agnes ho nemá ráda, ale čeká s ním dítě. Žádá Krysaře, aby ji zabil, nakonec ho požádá, aby odešel. Krysař odejde, ale slíbí, že se vrátí. Agnes si od matky nechá vyprávět pohádku o Sedmihradské zemi a potom se utopí v řece. Když se Krysař vrátí najde jen matku, která se zbláznila z dceřiny smrti.

Krysař začne pískat na píšťalu, ne jemně jako na krysy, ale naplno. Všechny táhne jeho píseň za ním. Krysař je vyvede na Koppel a všichni spadnou do propasti. Jediný kdo přežije je rybář Jörgen, kterému všechno dojede až druhý den. Nalezne totiž nemluvně, které svým křikem překoná zvuk píšťaly.

Viktor Dyk

(31.12.1877 - 14.5.1931) český básník, prozaik, dramatik, publicista a nacionalistický politik, jeden z představitelů tzv. generace anarchistických buřičů.

Viktor Dyk se narodil v Pšovce u Mělníka roku 1877. Navštěvoval gymnázium v Žitné ulici v Praze, kde byl jedním z jeho učitelů Alois Jirásek. Poté vystudoval Právnickou fakultu Karlovy Univerzity. Po celý život však působil jako novinář a spisovatel. K rozhodnutí nevěnovat se právu došel v roce své justiční zkoušky (1905).

Dyk se od roku 1907 až do své smrti podílel na redigování časopisu Lumír. V letech 1910–1914 redigoval také časopis Samostatnost. Za první světové války se Viktor Dyk podílel na protirakouském odboji a byl vězněn kvůli své literární činnosti (1916–1917) ve Vídni. Od roku 1918 byl redaktorem Národních listů.

Dykova politická činnost započala roku 1911, kdy se stal členem Státoprávně pokrokové strany a neúspěšně za tuto stranu kandidoval ve vinohradském volebním okrese do Říšské rady. Roku 1918 se podílel na založení Československé národní demokracie, za niž potom působil jako poslanec v Národního shromáždění a od roku 1925 jako senátor.

Viktor Dyk byl orientován pravicově a nacionalisticky. Patřil mezi nejvýraznější prvorepublikové odpůrce tzv. hradní politiky, a především jejích tvůrců T. G. Masaryka a Edvarda Beneše. Příležitostně psal do časopisu Vlajka. V roce 1928 se po sedmadvacetileté známosti oženil se spisovatelkou a novinářkou Zdenkou Háskovou.

Viktor Dyk zemřel na srdeční mrtvici při koupání se v Jaderském moři v blízkosti jugoslávského ostrova Lopud. V této souvislosti je často připomínána jeho báseň Soumrak moře ze sbírky Devátá vlna. Pohřben je na pražských Olšanských hřbitovech.

Ve své tvorbě Dyk často využíval aforistickou úsečnost, satiru a pravidelný rytmický verš. Jeho díla zpravidla obsahují jasnou pointu, využíval paradoxy. Počátek Dykovy literární tvorby je spojen se značnou skepsí, která pramení z potlačení omladinářských bouří v první polovině 90. let. Sbírky jsou spojovány s tvorbou skupiny soustředěné kolem Moderní revue.

Závěr

Bohatá zápletka s dokonalými detaily. Moje hodnocení: (8/10)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník