Ivanhoe - Walter Scott

Děj knihy se odehrává ve 12. století, kdy panovník Anglie Richard Lví srdce podnikl křížovou výpravu do Svaté země. Zemi spravuje jeho krutý bratr Jan. Všichni očekávají návrat Richarda, který ale upadl do zajetí. V zemi panuje hladomor a bída.

Do sídla selského Franklina Cedrika přijíždí návštěva, královský převor Aymer a rytíř Brian de Bois Guilbert. Jsou přijati a jsou zvědavi na lady Rowenu, jež je velmi krásná. O přístřeší žádají i mladý poutník a žid Izák. Jsou taktéž přijati. Lady se ptá mladého poutníka na zprávy o Wilfredovi, Cedrikově synu, jehož Rowena miluje. Poutník ji však toho moc neřekne. Žid i poutník ještě stejnou noc prchají před rytířem a ukrývají se u svého příbuzného.

Chystá se veliký turnaj, jehož se účastní i mladý poutník. Hned první den vyhrává turnaj neznámý rytíř, který má na štítu napsáno "Vyděděný". Chce zabít de Bois Guilberta, kterého zjevně nenávidí. Druhý den vítězí opět neznámý rytíř, když mu na pomoc přichází Černý rytíř. Když lady Rowena nasazuje vítězi korunku, klesá rytíř k zemi a lady v něm poznává Wilfreda, který si říká Ivanhoe. Cedrik mu chce pomoci, ale nemůže, odnášejí ho neznámo kam.

V turnaji lukostřelců zvítězí Robert z Locksley, který trestá se svými druhy bezpráví na prostých lidech. Na cestě z turnaje je přepaden Cedrik baronem Front-de-Boeuf s de Bois Guilbertem a s de Bracym, který chce Rowenu za ženu. Přepaden je i Izák s dcerou Rebekou, která opatruje nosítka s Wilfredem. Všichni jsou vězněni na Front-de-Boeufově hradě. Baron požaduje výkupné. Sluha Gurth a šašek Wamba se setkají s Černým rytířem, aby zajatcům pomohl. Dají se dohromady s Robertem z Locksley a obléhají hrad. Po krutém boji jsou zajatci osvobozeni, pouze Rebeka je unesena de Bois Guilbertem na hrad templáře Malvoisina.

Na hrad přijíždí velmistr Beaumanoir. Je pobouřen chováním de Bois Guilberta, ale zmírní hněv, když je Rebeka obviněna z čarodějnictví. Je odsouzena k upálení. Rebeka je hrdá a odmítne utéci s de Bois Guilbertem. Templářský velmistr ji dovoluje, aby její nevinu prokázal rytíř v souboji s de Bois Guilbertem. Ví, že je Ivanhoe zraněn a tak ho žádá, aby vyhledal někoho, kdo bude bojovat.

Když je Rebeka už na hranici, přijíždí na poslední chvíli Ivanhoe a začne bojovat s de Bois Guilbertem. Jen lehce se ho dotkne a de Bois Guilbert umře, tak ho Bůh potrestal za zlé skutky. Přijíždí Černý rytíř, všem se představí jako Richard lví srdce a ztrestá zpupné templáře.

Athelstane, snoubenec Roweny, vrací Roweně slovo, aby si mohla vzít Wilfreda. Po svatbě je navštěvuje Rebeka, věnuje manželům šperk a odjíždí s otcem do Španělska.

Walter Scott

Walter Scott sir byl skotský básník, prozaik, romanopisec a sběratel skotských balad, představitel romantismu. Je považován za zakladatele historického románu.

Walter Scott pocházel z právnické rodiny. V mládí onemocněl dětskou obrnou a ochrnul na jednu nohu. Dětství prožil u svého dědečka na skotsko-anglickém pomezí, kde si velmi oblíbil pohádky a lidovou slovesnost. V roce 1792 absolvoval práva na edinburghské univerzitě, stal se právníkem a v letech 1806-1830 byl úředníkem nejvyššího soudu v Edinburghu. Roku 1812 se spřátelil s anglickým básníkem lordem Byronem, který svým revolučním romatismem do jisté míry ovlivnil jeho tvorbu.

Začínal jako romantický básník. Již jeho kniha z roku 1805 Píseň posledního skotského barda (The Lay of the Last Minstrel) se stala bestselerem (za 4 roky se prodalo 21 000 výtisků). Vrcholem jeho básnické tvorby je Jezerní panna (The Lady of the Lake) z roku 1810, v níž se panovník zamiluje do skotské horalky.

V roce 1814 vydal Walter Scott anonymně dílo Waverley aneb Před šedeáti lety (Waverley, or Tis Sixty Years Since), v němž se hlavní hrdina postaví na stranu skotských horalů, kteří osnovují povstání proti králi. Obrovský úspěch díla povzbudil Scotta ke psaní další historických románů. V krátkém době vydává díla Guy Mannering (1815), Starožitník (1816), Rob Roy (1817), Ivanhoe (1819) a tři řady románů, kterým dal souhrnný název Příběhy mého domácího (Tales of My Landlord). První řada obsahuje např. román Černý trpaslík 1816) a Staří smrtelníci (1816), druhá pak vrcholný Scottův román Srdce Edinburghu (1818) a ve třetí jsou zase romány Pověst o Montrosovi (1819) a Nevěsta z Lammermooru (1819). Ke konci života se tvorba Walter Scotta bohužel vyznačovala klesající uměleckou úrovní. Přesto i v této době napsal skvělé romány ako je např. Talisman (1825) nebo Kráska z Perthu (1828).

Walter Scott byl svým smýšlením konservativec, který přes silné vlivy romantismu realisticky líčíl velká historická hnutí a krize feudálního středověku a svým dílem ovlivnil celý literární svět první poloviny 19. století.

Závěr

Milostný historický román z prostředí rytířských soubojů. Moje hodnocení: (8/10)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník