Idiot - Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Děj této knihy se odehrává na konci devatenáctého století v carském Rusku. Hlavním hrdinou je kníže Lev Nikolajevič Myškin, který se vrací po čtyřech letech zpět do vlasti. Tato léta strávil ve Švýcarsku, kde se léčil z padoucnice (epilepsie). Do Ruska se vracel mimojiné i proto, že dostal dopis, který mu sděloval, že dostane velké dědictví.

Příběh začíná tím, jak Myškin jede vlakem ze Švýcarska do Petrohradu. Ve vlaku se seznámí s mladým obchodníkem Rogožinem. Po příjezdu do Petrohradu jde za generálem Jepančinem, protože paní Jepančinová je jeho vzdálená příbuzná. Zde se také dovídá o existenci jisté krásky Nastasji Filipovny. Generál pomůže knížeti tak, že mu zajistí místo a nocleh. Ubytuje ho u svého zaměstnance Gavrily.

Kníže se seznámí s Gavrilovou rodinou a hned se stane svědkem domácí hádky, ve které se dozví, že si Gavrila chce vzít Nastasju Filipovnu. Nastasja Filipovna shodou okolností právě přichází na návštěvu. Všechny uráží, nechová se hezky. Kníže Myškin na ni velice zapůsobí. Poté se přihrne Rogožin se svou bandou, také beznadějně zamilován, a nabídne Nastasje 100 tisíc rublů, jen když si ho vezme. Nakonec se dohodnou, že přinese peníze večer k Nastasje na oslavu jejích narozenin.

Kníže se rozhodne Nastasje sdělit, aby si Gavrilu nebrala, protože touží jen po penězích. Jde na její oslavu a opravdu dostane příležitost se k tomu vyjádřit. Nastasja tedy říká Gavrilovi, že si ho nevezme. Kníže Myškin se přiznává, že by se s ní chtěl také oženit. Nastasja si však myslí, že není knížete hodna a odchází s Rogožinem, který přinesl slíbené peníze. Nechce si ho ale vzít, utíká od něj.

Po nějaké době kníže odjíždí do Moskvy pro své dědictví. Chodí lépe oblečený a díky tomu, že má peníze, vyrojili se kolem něho různí příživníci. Po nějaké době se vrací zpět do Petrohradu, usmiřuje se s Rogožinem. Chce navštívit také Nastasju, ale ona není doma, prý odjela do Pavlovska. Rogožin ho celou dobu sledoval, počkal si na něj s nožem. Myškin z toho dostává první epileptický záchvat. Léčí se u přítele v Pavlovsku, kde v té době žije i Nastasja Filipovna. Žije vcelku spořádaným životem, ale za Rogožina se stále neprovdala.

Po uzdravení se kníže vrací do Petrohradu. Blíže se seznamuje s jednou z dcer generála Jepančina – s Aglájou. Při příležitosti Myškinových narozenin se všichni jeho přátelé shromáždí na večírku. Kníže dostává od Agláji pozvání na tajnou schůzku. Aglája je do knížete zamilovaná, ale bojí se to dát najevo.

Týden po této oslavě je kníže pozván k Jepančinovým do tehdejší vysoké ruské společnosti. Dostává další epileptický záchvat a společensky se naprosto znemožní. Jepančinovi ho ale ujišťují, že na jejich přátelském vztahu se nic nemění.

Po několika dnech Aglaja spolu s knížetem navštíví Nastasju. Aglaja se s Nastasjou pohádá a uteče, nechce už s knížetem nic mít. Kníže chce jít za ní, ale Nastasja mu brání v odchodu. Kníže se rozhodne vzít si Nastasju. Zasnubují se a svatba má být za týden. Myškin je velice uzavřený, nenechá si svatbu vymluvit. Tvrdí, že si Nastasju nebere z lásky, ale z lítosti, že je šílená. V hodinu svatby však utíká Nastasja Filipovna za Rogožinem a odjíždějí spolu pryč. Druhý den pozve Rogožin knížete domů, kde mu ukáže, že ji zavraždil.

Rogožin je odsouzen na 15 let vyhnanství na Sibiř. Kníže Myškin se opět vrací do sanatoria ve Švýcarsku. Nepoznává své známé a nechápe, co se kolem něho děje. Jeho diagnóza zní stejně jako před lety – idiot.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

(11.11.1821 - 9.2.1881) ruský spisovatel a novinář, jedna z nejvýznamnějších osobností historie světové literatury vůbec. Fjodorovo dětství a mládí je poznamenáno mnoha tragickými událostmi (v roce 1837 umírá matka, o dva roky později je pak zavražděn otec).

Z existenčních důvodů pak studuje Dostojevskij petrohradskou vojenskou vysokou ženijní školu. Absolvuje ji v roce 1843, poté nastupuje na krátký čas na carské ministerstvo obrany. Již po roce toto své místo opouští, rozhodnut věnovat se profesionálně literární tvorbě.

Zdárně se rozvíjející kariéru úspěšného literáta přeruší obvinění ze styků se stoupenci utopického socialismu. Dostojevskij je zatčen a odsouzen k trestu smrti. Před popravčí četou pak přichází omilostnění a Dostojevskij je odsouzen k vyhnanství a nuceným pracím na Sibiři. Ve vyhnanství Fjodor Michajlovič Dostojevskij stráví celkem čtyři roky, dalších pět let je pak nucen na Sibiři sloužit v carské armádě.

V roce 1859 je Dostojevskému povolen návrat do evropské části Ruska. Dostojevskij se vrací do Petrohradu, návrat ale znamená jen prohloubení jeho již tak velkých existenčních problémů. Dostojevskij pak brzy opouští carské Rusko, další léta žije střídavě ve Francii a Německu, teprve ke konci života se pak vrací zpět do Ruska.

Jako literát debutuje Fjodor Michajlovič Dostojevskij v roce 1845 prózou Chudí lidé, v dalších několika letech pak vycházejí Dostojevského další, romanticky laděné prózy (Nětočka Nězvanovová, Pan Procharčin, Bílé noci).

Po návratu z vyhnanství se Dostojevského literární projev mění. Své zážitky z let vyhnanství Dostojevskij zhutní do autobiografické, dokumentárně podané prózy, nazvané Zápisky z Mrtvého domu. Hluboký psychologický a sociální podtext pak mají i románové prózy Uražení a ponížení či Ves Stěpančikovo.

Během šedesátých let 19. století vznikají Dostojevského nejslavnější románová díla. Rok 1866 je rokem vzniku románu Zločin a trest, o rok později pak vzniká román Idiot s titulní postavou knížete Myškina.

Koncem sedmdesátých let Dostojevskij pracuje na románové epopeji Bratři Karamazovi. Z další tvorby stojí za pozornost především román Výrostek, román s autobiografickými rysy Hráč, kde Dostojevskij, mistrně vykresluje duševní pochody v nitru hráče nebo mnoho kratších literárních útvarů, ať novel či povídek (Zápisky z podzemí, Něžná, Strýčkův sen). Z publicistické tvorby Fjodora Michajloviče Dostojevského je ceněn především jeho Deník spisovatele.

Závěr

Příběh čestného člověka, ze kterého společnost udělala šílence. Moje hodnocení: (7/10)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník