Gulliverovy cesty - Jonathan Swift

Potom, co se Lemuel Gulliver oženil, se vydal na svou první plavbu. Neměl štěstí, a tak ztroskotal. Doplaval na pevninu do země Liliputánů, což byli velmi malí lidé. Nejdříve ke Gulliverovi neměli důvěru, a proto ho připoutali. Ale protože se choval velmi dobře, brzy ho pustili. On jim pak prokazoval nejrůznější služby (pomohl jim porazit nepřátele z ostrova Blefusku). Ale i přesto musel odejít. A tak, když našel člun, vydal se na cestu domů.

Doma se nezdržel dlouho a vydal se na svou druhou plavbu. Při ní musel plout člunem pro vodu na blízkou pevninu. Ostatní z lodě se lekli obra a odpluli. Gulliver proto musel zůstat u obrů na ostrově Brobdingrag. Žil u sedláka a pečovala o něho sedlákova dcera. Protože ho sedlák za peníze ukazoval, procestoval Gulliver zemí obrů. Jednoho dne Gullivera unesl orel a pustil ho do moře, kde ho našli lidé, a vzali ho s sebou do Anglie.

V Anglii Gulliver nevydržel dlouho a vydal se na svou třetí plavbu. Na ní byl zajat piráty, kteří mu dali člun a trochu jídla - slíbili mu totiž, že ho nezabijí. Doplul na ostrov, odkud uviděl létající ostrov - Laputa. Lapuťané ho vzali na ostrov a Gulliver poznal, že znají jen matematiku a hudbu. Gulliver byl vysazen v Balnibarbi, kde navštívil akademii plnou bláznivých vědců. Potom se dostal na ostrov Glubbdubdrib - ostrov čarodějníků a kouzelníků, kde měl možnost mluvit s duchy. Pak se Gulliver plavil do Lugnaggu, kde poznal několik nesmrtelných lidí. Dále do Japonska, Holandska až do Anglie. Dlouho se nezdržel a odplul jako kapitán lodě na svou čtvrtou, poslední plavbu. Na moři se proti němu spiklo mužstvo a vysadilo ho na pevnině.

Gulliver tam poznal Jahuy - zvířata podobná lidem s příšerným chováním. Gulliver je neměl rád, protože v nich stále víc a víc poznával sebe a své krajany. Dále na pevnině poznal Hvajninimy - moudré mluvící koně. Gulliver bydlel u jednoho Hvajninima a vyprávěl mu o Anglii. Hvajninimovi se Anglie nelíbila. Gulliver musel odplout, protože měli být Hvajninimové vyhubeni, ale nechtělo se mu. Doplul do Nového Holandska, kde ho našli Portugalci. Gulliver s nimi nechtěl odplout, protože nechtěl žít s Jahuy (lidmi). Nakonec Portugalci Gullivera přesvědčili a on s nimi odplul do Anglie. Musel se smířit s tím, že bude žít s Jahuy.

Jonathan Swift

(30.11.1667 - 19.10.1775) irský spisovatel, satirik a církevní hodnostář. Narodil se v Dublinu anglickým rodičům po smrti svého otce; vychovával ho strýc. Vystudoval tam s nevalným prospěchem univerzitu Trinity College a stal se r. 1688 tajemníkem vynikajícího anglického státníka Williama Templa. Podřízené postavení ho však tísnilo, a tak odešel od Templa, stal se anglikánským duchovním, žil krátký čas jako venkovský farář, ale vrátil se zase k Templovi a zůstal u něho až do jeho smrti r. 1699.

Za svého dlouhého pobytu na Templově venkovském sídle získal si Swift značné vzdělání a nabyl politického rozhledu. Poté žil jako duchovní devět let v Irsku a r. 1709 odešel do Anglie, kde byl pět let až na krátkou návštěvu v Dublinu, když tam byl jmenován děkanem u sv. Patrika. V politice stál nejdříve na straně whigů, aby později stanul na straně toryů, jejichž ministrům prokazoval neocenitelné služby články v časopise Examiner a politickými brožurami. Nedočkal se však vysněného biskupství, ale stal se pouze děkanem u sv. Patrika.

Od r. 1701 měl Swift poměr s Esther Johnsonovou, která žila v domě Templově, když tam byl tajemníkem. Je to známá „Stella“, jak ji jmenoval ve svých četných a něžných dopisech. Šla za ním do Irska a žila nikoli s ním, nýbrž vedle něho až do své smrti r. 1728. Krom toho měl Swift poměr ještě s Esterou Vanhomrighovou („Vanessa“), jenž se do něj vášnivě zamilovala, když mu bylo přes čtyřicet (jí bylo o 24 let méně).

I Vanessa šla s ním do Irska, kde zemřela roku 1723, nedlouho po roztržce se Swiftem, vzniklé tím, že dověděvši se o své sokyni, napsala buď jí nebo Swiftovi list, který jí děkan neodpustil. Po smrti Stellině stranil se čím dále tím více veřejnosti i svých přátel a žil na konec v úplné odloučenosti. Rozum jeho se zatemňoval, až pět let před svou smrtí zblbnul a poslední dvě, tři léta vůbec na nikoho nepromluvil.

Závěr

Zajímavé příběhy kritizující anglickou společnost. Moje hodnocení: (7/10)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník