Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha - Miguel de Cervantes

Hrdinou románu je šlechtic (hidalgo, zeman), poblázněný četbou rytířských románů, který se vydá na pouť za ideálem svého srdce, vysněnou Dulcineou. S romantickým ideálem však kontrastuje vzhled vytáhlého stárnoucího rytíře i jeho ubohá herka Rocinante. Na cestě se rytíř setká s množstvím překážek a protivenství, které zdůrazňují rozchod iluzí s realitou. Děj dvojdílného románu se člení v mnohá komická rozhodnutí, která zažije šlechetný don Quijote se svým přízemním sluhou, sedlákem Sanchem Panzou: boj s větrnými mlýny, setkání s mezkaři, příhoda s kupci, zápas s měchy vína aj.

Některé příběhy odhalují pravou tvář španělské společnosti; jiné jsou literárními parodiemi na rytířské a pastýřské romány. Děj prokládá autor množstvím epizodických vyprávění, jež jsou spojena motivem cesty, pouti, poznání. Vzájemné sbližování postojů obou protagonistů vrcholí ve 2. díle Sanchovy vlády nad ostrovem", v níž se odráží tradiční motiv utopický.

Na konci prvního dílu se rytíř ve značně zbědovaném stavu vrátil do svého sídla, kde byl považován za nemocného. Všichni se ho snažili vyléčit tím, že o žádném rytířství nemluvili a dokonce i zazdili dveře do knihovny. Don Quijote se ale nudil a znovu se tajně vydal za rytířskými ideály. Další příběhy rytíře a zbrojnoše jsou naplněny veselými příhodami, ale jen pro ty, kdo o nich čtou. Sami hrdinové jsou totiž často biti. Don Quijote chce ale ze všeho nejvíc nastolit spravedlnost, odčinit křivdy a pomáhat chudým a ubohým.

Setkal se i s paní svého srdce Dulcineou. Poté, co se vrátili domů, se don Quijote rozstonal a ležel téměř týden bez hnutí. Lékař jej prohlédl a zjistil, že s tím nic dělat nelze, a ponechal jej osudu. Don Quijote slábl, sepsal závěť a po třech dnech zemřel.

Miguel de Cervantes y Saavedra

(1547-1616) španělský romanopisec, dramatik a básník. Dovršitel renesanční prózy. Celý život strádal - protože pocházel ze zchudlé šlechtické rodiny, neměl v mládí příležitost k soustavnému školnímu vzdělání. V roce 1569 odjel do Itálie, kde vstoupil do armády - po dvou letech v námořní bitvě u Lepanta přišel o levou ruku. Při návratu (1575) byla loď přepadena piráty a Cervantes byl (i se vým bratrem) odvlečen do tureckého zajetí, odkud putoval jako otrok do Alžíru (vykoupen byl až po pěti letech).

Ani po návratu do vlasti se jeho situace nezlepšila - nikdy nenašel zaměstnání, které by ho uchránilo před dluhy a vězením (v němž skončil minimálně v letech 1597 a 1602), navíc byl podezříván z vraždy. V roce 1606 se usadil v Madridu, kde nakonec i zemřel.

Bezprostředním podnětem jeho tvorby bylo zesměšnění španělských rytířských románů, ale dílo se nakonec rozvinulo v široký obraz lidského života vůbec. Autor idylicko-pastýřského románu, románu ve stylu počínajícího baroka, veršovaných her klasického typu (z nichž jsou známy zejména tragédie), prózou psané mezihry pak vynikají svou svěžestí a humorem.

Závěr

Humorné příběhy zchudlého šlechtice, poblázněného rytířskými romány, a jeho sluhy na dlouhé cestě za dobytím slávy a vysněné lásky. Moje hodnocení: (8/10)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník