Červený a černý - Stendhal

Kniha vypráví o chudém synku vesnického tesaře, Juliánu Sorelovi, který je velice ctižádostivý a nechce se smířit se svým nízkým postavením a chudobou. Proto se snaží dostat na společensky vyšší úroveň, i když zároveň nenávidí šlechtu a panstvo. Jeho prvním úspěchem se stala práce vychovatele dětí u starosty jeho rodného městečka Veriéres, pana de Renal. Při této práci měl šanci se seznámit se starostovou ženou, paní de Renal, do které se po čase zamiloval. Ač byla o více než 10 let starší než on, byla velmi pohledná a krásná a jeho lásku, částečně díky své naivnosti a citové nezkušenosti, opětovala. Po nějaké době je Julián nucen odejít na základě aféry s anonymními dopisy zaslanými panu de Renal.

Julián odchází do církevního semináře v Besanconu, kde náchází přítele v abbé Pirardovi, řediteli semináře a příteli faráře Chélana, který Juliána učil ve Veriéres katechismu. Tam zůstává hl. hrdina jen něco málo přes rok. Po abdikaci abbé Pirarda se díky jeho zásluze dostává do služby sekretáře k bohatému markýzy de la Mole, kde poznává jeho mladou a pyšnou dceru, Matyldu de la Mole. Protože nemá osvojeny všechny způsoby vyšší šlechty, tak Julián zpočátku díky posměškům v paláci rodiny de la Mole velice trpí. Je ovšem velmi nadaný a inteligentní. Učí se proto velmi rychle a brzy se stává spolehlivým pomocníkem markýze de la Mole a důvěrným přítelem slečny Matyldy. Ta jím nejdříve opovrhuje, ale později začíná obdivovat jeho duchaplnost a chytrost.

Matylda po čase zjistí, že je s Juliánem těhotná, ale jelikož ho vášnivě miluje, dospěje k rozhodnutí si Juliána vzít. Její otec je sice velmi rozhořčen, ale na to, aby se jí vzdal, ji příliš miluje a proto se jim rozhodne pomoci. Věnuje jim mnoho peněz a Juliánovi poskytne diplom husarského nadporučíka. Ovšem než povolí svatbu, vyžaduje si od kohokoli z Veriéres doporučení na Juliána. To získává od paní de Renal, která na popud Veriérského faráře a pod vlivem svých citů napsala doporučení velmi nevhodné, a ze svatby schází. To Juliána velmi rozzuří a okamžitě se vydává do Veriéres pomstít. Tam chce v záchvatu paní de Renal zavraždit, ale pouze ji postřelí. Při soudním přelíčení vmete porotcům podplacených v jeho prospěch do očí pravdu o jejich společnosti, je odsouzen k smrti a popraven gilotinou ve vězení v Besanconu.

Stendhal

Francouzský romanopisec Stendhal se narodil v roce 1783 v bohaté rodině. V dětství mu zemřela matka a s otcem si příliš nerozuměl. Jeho otec byl konzervativní a prakticky založený, ale také bezcitný. Stendhal se stal republikánem a ateistou snad právě proto, aby se lišil od svého otce. Údajně mu patří výrok: „ Boha omlouvá jen to, že neexistuje“.

Vstoupil do armády a zúčastnil se Napoleonských válek. Když padl císař, Stendhel se usadil v Miláně, který byl v té době pod vládou Habsburků. Život v Itálii mu vyhovoval zejména proto, že v této zemi zaznívalo mnoho revolučních myšlenek. To mu umožňovalo zažít dobrodružství a scházet se s revolucionáři. Také se zde velmi zamiloval a vztah prožíval naplno.

V roce 1821 ho rakouské úřady vypověděli ze země. Vrátil se do Francie a publikoval zde nejrůznější díla. Po skončení revoluce se znovu vydal do Itálie, tentokrát ve funkci diplomata. V tomto období napsal většinu svých románů a próz. Stedhal zemřel v roce 1842 ve Francii, při návštěvě Paříže.

Stendhal používá ve svých románech vášnivou lásku, jejich hrdinové neuznávají soudobou společnost, navenek se jí ale přizpůsobují, stávají se z nich tedy pokrytci. Pokud se ale společnosti postaví, zemřou.

Stendhal se odlišoval od romantiků psaním neosobních a reálných románů. Měl velké sebevědomí, i když jeho románová tvorba nebyla příliš úspěšná. Neuznával společenské vrstvy ani podnikatelského ducha soudobé Ameriky. Obdivoval renesanci.

Závěr

Snaha vyniknout ve společnosti i za cenu přetvářky. Moje hodnocení: (6/10)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník