Bible - Starý zákon

Židovský soubor posvátných knih

Rajská zahrada a had

Bůh stvořil z hlíny člověka, muže jménem Adam. Adamovi Bůh řekl: "Můžeš jíst v Rajské zahradě z jakéhokoliv stromu, kromě jediného uprostřed." Adam poslechl. Když Bůh viděl, že všech tvorů, které stvořil jen člověk nemá družku. Tak bůh vyňal ve spánku Adamovi žebro a stvořil ženu. Adam a Eva žili spokojeně do chvíle, než jim had poradil, že pokud sní jablko ze stromu uprostřed zahrady, budou se rovnat bohu. Eva Adama umluvila a snědli to jablko. V tu chvíli pocítili poprvé vinu a neštěstí. Bůh na tento čin přišel a vyhnal Adama a Evu z ráje.

Kain a Ábel

Adam a Eva měli na Zemi těžký život. Evě se narodili synové, kterým dala jméno Kain a Ábel. Jednoho dne obětovali Kain a Ábel dary bohu. Kain přinesl dar z plodin země a Ábel malé zdravé jehně. Bůh si Ábela za větší víru oblíbil více. Kain pln žárlivosti a nenávisti, že má Bůh radši Ábela, zabil svého bratra. Když Kain přišel domů, ptal se ho Bůh, kde je Ábel. Kain odvětil, že neví. Bůh se na něj rozhněval, jak mohl zabít svého bratra a poznamenal ho znamením, aby se vědělo, že zabil bratra. Nikdo Kaina nesměl zabít. Znamenalo to, že za trest musel žít celý život sám a bez přátel.

Potopa

Na Zemi žilo mnoho bezbožných lidí. Bůh pocítil lítost, že lidi stvořil a chtěl je zahubit. Mezi lidmi ale byl hodný člověk, jménem Noe. Bůh se mu zjevil a řekl mu, že na lidi pošle potopu, a že Noe má stavět Archu proti potopě. Jak Bůh řekl, Noe udělal. Lidé se při stavbě Archy Noemovi smáli a divili se proč ji staví. Když Noe dostavěl začalo pomalu poprchávat. Pršelo 40 dní a všichni lidé zahynuli. Noe na své Arše počkal až země uschne. Zkoušel posílat holubici, několikrát se vrátila. Nakonec někde zůstala a to byl důkaz, že země je zde dobrá a úrodná. Noe se svou ženou, potomky a zvířectvem vystoupil z Archy a začal nový život.

Babylónská věž

Býval čas, kdy všichni mluvili jednou řečí a dobře mezi sebou lidé obchodovali. Tu v zemi Šinear se lidé rozhodli postavit věž, která by chránila město. Jak řekli, dali se do práce. Stavěli, stavěli až do nebe, když Bůh na jejich město přišel. Řekl si: Když lidé dokážou toto, dokážou všeho a mohou se mi vyrovnat. Proto Bůh všechny lidi ve městě rozdělil, aby každý mluvil jiným jazykem. Lidi přestali stavět, nerozuměli si a každý si šel svou cestou. A nedostavěné město dostalo název od popletení “blábol” - Babylón.

Závěr

Svatá kniha vysvětluje různé přírodní zákony na Zemi. Moje hodnocení: (7/10)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník