Termodynamika

Zabývá se energetickou stránkou soustav a změnami v těchto soustavách, vyvolanými změnou podmínek
Zabývá se energetickou bilancí, uskutečnitelností, rovnováhami
Soustava – část prostoru, kde probíhá chemická reakce, ohraničená skutečnými nebo myšlenými stěnami
Soustava – otevřená, uzavřená a izolovaná
Stavové veličiny – popisují aktuální stav soustavy, závislé na počátečním a konečném stavu
Extenzivní a intenzivní stavové veličiny
Termodynamické děje – izobarický, izochorický, izotermický, adiabatický
Děje reverzibilní (vratné) a ireverzibilní (nevratné)

Termochemie

Zabývá se tepelným zabarvením chemických reakcí
Exotermické (teplo se uvolňuje) a endotermické reakce
Enthalpie – reakční teplo při izobarickém ději

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník