Sacharidy

Glycidy, cukry
Největší zastoupení
Zelené rostliny zisk fotosyntézou, živočichové potravou
Zásobárna energie
Triviální názvosloví – koncovka –óza
Dělení podle funkční skupiny – aldózy a ketózy
Dělení podle počtu uhlíků – triózy, tetrózy, pentózy, hexózy
Dělení podle počtu monosacharidových jednotek – jednoduché a složité
Bezbarvé, krystalické látky, teplem karamelizují
Sladká chuť, rozpustné ve vodě
Možná oxidace i redukce
Esterifikací vznik esterů
Reakcí poloacetalové hydroxylové skupiny s alkoholem vznik glykosidů
Nukleosid – dusíkatá báze a sacharid, součástí nukleových kyselin
Nukleotid – esterově navázaný zbytek kyseliny fosforečné a nukleosid
Lihové kvašení – vznik alkoholů

Monosacharidy

Důkaz přítomnosti – Fehlingovo činidlo, Tollensovo činidlo
Základní stavební jednotka – nelze více dělit
Vznik dehydrogenací glycerolu
Enantiomery – optické antipody sacharidů, odlišné vlastnosti
Aldopentózy – ribóza
Aldohexózy – glukóza, manóza, galaktóza
Ketohexózy – fruktóza
Glyceraldehyd – v přírodě ve formě fosfátů
Glyceraldehydfosfát – GAP, metabolické reakce
Ribóza – součástí RNA
2-deoxyribóza – součástí DNA
Glukóza – hroznový cukr, součástí medu, zisk hydrolytickým štěpením škrobu, slouží k výrobě ethanolu, glycerolu, acetonů, kyseliny citrónové
Karamel – využití k barvení octa, lihovin
Štěpení glukózy – vnitřní dýchání, probíhá v každé buňce
Galaktóza – součástí mléčného cukru
Fruktóza – ovocný cukr, v rostlinných šťávách, v medu, nejsladší monosacharid

Cyklické sacharidy

Vzniká poloacetalová vazba
Pětičlenné cykly – furanózy
Šestičlenné cykly – pyranózy
Podle umístění poloacetalové vazby vznikají dva nové izomery (anomery)
Projekční (Haworthovy) vzorce

Složité sacharidy

Disacharidy – dvě monosacharidové jednotky, váží se glykosidovou vazbou
Neredukující (glykosidová vazba tvoří poloacetalové hydroxylové skupiny) a redukující
Kyselou hydrolýzou vznikají monosacharidy
Sacharóza – řepný cukr, v cukrové řepě, třtině, sladidlo
Laktóza – mléčný cukr, v mléce savců
Maltóza – sladový cukr, výroba piva
Polysacharidy – makromolekulární látky, vznik z monosacharidů polykondenzačním spojením
Nerozpustné ve vodě, nemají redukční účinky, málo vodíkových můstků
Stavební a zásobní funkce
Homopolysacharidy (stejné základní stavební jednotky) a heteropolysacharidy
Celulóza – v rostlinných buňkách, nerozpustná ve vodě, pro člověka nestravitelná, výroba papíru, umělého hedvábí, celofánu, střelné bavlny
Škrob – v rostlinách, zásobní funkce, výroba lepidel, výroba ethanolu
Glykogen – živočišný škrob, v játrech a svalech, zdroj energie
Pektin – zahušťovadlo marmelád
Inulin – vhodný pro diabetiky
Heparin – zabraňuje srážení krve

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník