Radioaktivita

Proces, kdy atomová jádra některých nuklidů se samovolně přeměňují na jiná jádra
Provázeno vysíláním pronikavého jaderného záření
Henri Becquerel - 1896 přirozená radioaktivita
Marie Curie Sklodowská, Piere Curie - smolinec
Přirozená radioaktivita - záření α (malý dosah a pronikavost), záření β (tok elektronů a pozitronů, 99,9% rychlosti světla), záření γ (nejpronikavější, elektromagnetické vlnění)
Umělá radioaktivita - Irena Curie, Frederic Joliot Curie - ozařování Al α částicemi

Radioaktivní rozpady

Rozpad α - přeměna jader těžkých prvků, Z = n - 2
Rozpad β+ - pozitron, opustí jádro, sloučí se, Z = n - 1
Rozpad β- - vzniká elektron, Z = n + 1

Poločas rozpadu

Časový interval, za který se rozpadne polovina jader radioaktivního nuklidu
Není závislý na hmotnosti, ale pouze na charakteru daného nuklidu
Vymřelá látka, po uplynutí 10 rozpadů

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník