Komplexní sloučeniny

Obsahují centrální atom
Na centrální atom se koordinačně kovalentní vazbou váží ligandy
Centrální atom obsahuje prázdné valenční orbitaly, přijímá volné elektronové páry – akceptor
Ligandy – atomy, ionty, nebo elektroneutrální molekuly, mají volné elektronové páry - donor
Komplexní částice – centrální atom + ligandy
Koordinační číslo – udává počet vázaných ligandů na centrální atom

Názvosloví komplexních sloučenin

Název se skládá:
Počet ligandů – latinská číslovka (tetra, hexa)
Název ligandu – koncovka –o
Centrální atom – český název, koncovka podle oxidačního čísla
Aquakomplexy – vznikají ve vodném prostředí

Využití komplexních sloučenin

Analytická chemie – kvalitativní a kvantitativní
Katalyzátory
Komplexy v živých organismech – vitamín B12, hemoglobin, chlorofyl

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník