Překlady do němčiny

Výhodné překlady do němčiny agenturou PŘEKLADY IHNED!

Chemie do bazénu

Bazénová chemie bez chlóru GUAa Pool, vhodná i do vířivých van.

Měření

Měření laserem. Profesionální průmyslové měřící přístroje.

Pomaturitní studium

Jednoleté denní odborné, nebo jazykové pomaturitní studium od AZ SMART

Karboxylové kyseliny

Kyslíkaté deriváty uhlovodíků obsahující jednu nebo více karboxylových skupin –COOH
Jednosytné i vícesytné
Aromatické, nearomatické
Nasycené, nenasycené
Vodík kyselejší charakter než u alkoholů
Názvosloví – triviální, systematické
Biochemické látky – součástí metabolických procesů
Kapaliny nebo pevné látky
Některé kyseliny charakteristický zápach
Volné (v semenech, plodech) nebo vázané (organické soli, estery)
Nižší karboxylové kyseliny rozpustné ve vodě
Tvoří vodíkové můstky – s vodou, mezi sebou
Dikarboxylové kyseliny rozpustnější ve vodě, vyšší teploty varu, rozpustné v organických rozpouštědlech
Proti alkoholům silnějšími kyselinami, snadná disociace
Hydrolýza, neutralizace, dekarboxylace (zkracování délky uhlíkatého řetězce)
Esterifikace – reakce karboxylových kyselin s alkoholem za vzniku esteru a vody
Nazpátek probíhá hydrolýza esterů – zásaditá (zmýdelňování), kyselá
Oxidace a redukce téměř neprobíhá, karboxylové kyseliny jsou značně odolné
Příprava – oxidací uhlovodíků, oxidací alkoholů a následně aldehydů, kyselou hydrolýzou esterů, zásaditou hydrolýzou esterů (následné vytěsnění ze soli silnou anorganickou kyselinou)
Kyselina mravenčí – bezbarvá, leptavá, ostře páchnoucí kapalina, výroba tlakovou syntézou, ničí bakterie (konzervace, dezinfekce), součástí mravenčího jedu (mravenci, včely, vosy)
Kyselina octová – bezbarvá kapalina, kyselý zápach, leptavé účinky, 6 - 8% ocet, konzervační prostředek, ochucovadlo, výroba octanu ethylnatého (vonné tresti), výroba solí
Kyselina máselná – olejovitá kapalina odporného zápachu, v esteru s glycerolem v másle
Kyselina palmitová, stearová a olejová – součástí tuků ve formě esterů
Kyselina šťavelová – krystalická jedovatá látka, uplatnění v odměrné analýze (zjišťování koncentrace roztoků), šťavelany (soli v rostlinách, šťovík)
Kyselina jantarová – v přírodních sloučeninách (jantaru), součástí Krebsova cyklu
Kyselina benzolová – bezbarvá krystalická látka, konzervační prostředek (hořčice)
Kyselina ftalová – výroba syntetických pryskyřic, měkčení PVC
Kyselina tereftalová – výroba syntetických polyesterových vláken

Deriváty karboxylových kyselin

Funkční – vznik obměnou funkční skupiny –COOH (soli karboxylových kyselin, halogenidy, estery, amidy, anhydridy)
Názvosloví – opisem z názvu karboxylových kyselin, z latinských názvů karboxylových kyselin, triviální
Substituční – charakteristická skupina se váže na alkylový nebo arylový zbytek, substituován postranní řetězec (halogenkyseliny, aminokyseliny, hydroxokyseliny, ketokyseliny)

Estery

Vznik z karboxylových kyselin a alkoholu (esterifikace)
Estery nižších mastných kyselin – příprava nápojů (aromatické tresti), příjemná vůně
Estery vyšších mastných kyselin – lipidy, tuky, oleje, ve vodě nerozpustné
Reakce – s amoniakem, kyselá hydrolýza (ester s vodou za vzniku KK a alkoholu)

Halogenidy

Vznik reakcí karboxylových kyselin s halogenvodíkem
Ostře páchnoucí kapaliny nebo pevné látky
Vnášení acylového zbytku – vznik esterů
Vysoce reaktivní – vlivem valenční vrstvy
Reakce s vodou – vznik karboxylových kyselin
Reakce s amoniakem – vznik amidu

Amidy

Vznik reakcí karboxylových kyselin s aminy
Vznik polyamidových vláken (silon, nylon)
Peptidická vazba – u bílkovin
Dehydratace amidů – vznik nitridů (kyanovodík)
Hydrolýza amidů – vznik karboxylových kyselin a amoniaku

Anhydridy

Vznik reakcí dvou karboxylových kyselin nebo dvojsytné karboxylové kyseliny za současného odloučení molekul vody
Vnášení alkylových nebo acylových zbytků – vznik esterů a karboxylových kyselin
Výroba acetátového hedvábí
Vnitřní anhydridy – vnášení acylových zbytků

Aminokyseliny

Základní stavební jednotka bílkovin
Krystalické látky, nasládlé chuti
Rozpustné v polárních rozpouštědlech
Amfoterní charakter
Dělíme podle pH, závisí na počtu skupin
Izoelektrický bod – hodnota pH, při které aminokyseliny působí jako kyseliny i zásady, ale navenek působí neutrálně
Vznik – hydrolýzou bílkovin, působením amoniaku na halogenkyseliny
Aromatické – vznik redukcí z nitrokyselin
Kromě glycinu všechny esenciální aminokyseliny opticky aktivní – tvoří proteinové izomery, stáčí rovinu polarizovaného světla
Chirální uhlík – navázány na něj 4 různé atomy (skupiny)
Antipody – vznikají 2 různé izomery
Racemát – racemická směs, navenek opticky inaktivní

Hydroxykyseliny

V uhlovodíkovém zbytku jedna nebo více hydroxylových skupin
Sirupovité nebo krystalické látky
Oxidace na aldehyd nebo keton až na karboxylové kyseliny
Kyselina mléčná – v kyselém mléce, vznik mléčným kvašením cukrů, vznik při odbourávání sacharidů ve svalech (kyslíkový dluh), vybarvování tkanin, odvápňování kůží
Kyselina jablečná
Kyselina vinná – při kvašení vína
Kyselina citrónová – fermentací z melasy, v plodech, bezbarvá krystalická látka, rozpustná ve vodě, kyselá chuť, součástí Krebsova (citrátového) cyklu, potravinářství, konzervace krve
Kyselina salicylová – ve vrbě, antiseptikum, sůl jako antirevmatikum
Kyselina acetylsalicylová (acylpyrin) – analgetikum a antipyretikum, antirevmatikum

Ketokyseliny

Oxykyseliny
Kyselina pyrohroznová – meziprodukt metabolismu sacharidů, sůl pyruvát
Kyselina oxalooctová – v citrátovém cyklu

Deriváty kyseliny uhličité

Náhradou hydroxylové skupiny
Fosgen – bezbarvý, jedovatý plyn, chemická bojová zbraň za první světové války, reaktivní
Močovina – krystalická pevná látka obsažená v moči savců, průmyslové hnojivo, léčiva

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník