Halogeny

P5 prvky – v orbitalu p mají pět elektronů
VII.A skupina – sedm valenčních elektronů
F, Cl, Br, I, At
Vysoce reaktivní látky, tvoří dvouatomové molekuly
Vysoká hodnota elektronegativity
Výskyt ve sloučeninách –fluorit, sůl kamenná, bromidy v mořské vodě, chilský ledek
Halogenace – slučování organické látky s halogenem
Výroba plastů, dezinfekční a bělící účinky
F – žluto-zelený plyn, jedovatý, separace uranu
Cl – zeleno-žlutý plyn, jedovatý, výroba elektrolýzou solanky, nejvyužívanější
Br – červenohnědá kapalina, barviva, léčiva
I – důležitý pro štítnou žlázu

Halogenvodíky

Ostře páchnoucí plyny
Polární vazba, polarita směrem od F k I klesá
Vodné roztoky nazýváme kyseliny
Tvoří silné kyseliny (kromě HF, kde jsou vodíkové můstky)
Příprava přímou syntézou nebo působením silných kyselin na halogenidy
HF – leptavé účinky (leptá sklo)
HCl – také název kyselina solná, průmysl, součást trávících šťáv

Halogenidy

Soli od halogenvodíkových kyselin
Iontové – halogen + s prvek
S atomovou strukturou – halogen + d prvek
S molekulovou strukturou – halogen + p prvek
Příprava přímou syntézou nebo reakcí neušlechtilého kovu a jeho oxidu s h.v. kyselinou
Potravinářství, chemický průmysl, průmyslové hnojivo
Kyslíkaté sloučeniny halogenidů – vznikají nepřímo, jsou nestálé, přeměňují se (explozivně)
Kyslíkaté kyseliny – nestálé, různé oxidační schopnosti a síly kyseliny
Chlornany, chlorečnany, chloristany, bromičnany, jodičnany, interhalové sloučeniny

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník