Chemie

Chemie je věda, která se zabývá vlastnostmi, složením, přípravou, strukturou anorganických a organických látek a jejich vzájemnými interakcemi.

Úvod do chemie

Úvod do chemie

Anorganická chemie

Hmota, látka, pole
Názvosloví
Hmotnost
Typy chemických vzorců
Vývoj představ o složení a struktuře atomu
Radioaktivita
Kvantová čísla
Chemická vazba
Chemické reakce
Vodík
Kyslík
Voda
Peroxid vodíku
Roztoky
Kyseliny, zásady

P-prvky

Vzácné plyny
Halogeny
Chalkogeny
Pentely
Tetrely
Triely

S-prvky

Kovy alkalických zemin
Alkalické kovy

D-prvky

Komplexní sloučeniny
Prvky skupiny železa
Skupina mědi
Skupina zinku
Skupina manganu
Skupina chromu

F-prvky

Lanthanoidy, aktinoidy
Jaderná energie

Organická chemie

Organická chemie
Struktura organických sloučenin
Reakce organických sloučenin
Efekty organických sloučenin

Uhlovodíky

Uhlovodíky
Alkany, cykloalkany
Alkeny, cykloalkeny
Alkiny
Areny

Deriváty uhlovodíků

Halogenderiváty
Organokovové sloučeniny
Dusíkaté deriváty
Hydroxyderiváty
Ethery
Karbonylové sloučeniny
Karboxylové kyseliny

Heterocyklické sloučeniny

Heterocyklické sloučeniny

Přírodní sloučeniny

Alkaloidy
Drogy
Isoprenoidy
Lipidy
Sacharidy
Bílkoviny
Nukleové kyseliny

Reakční kinetika

Reakční kinetika
Termodynamika

Navštivte také

Chemie na serveru Galaktis.cz