Český jazyk - mluvnice

Mluvnice je obor lingvistiky, který se zabývá pravidly spojování a ohýbání jednotek jazyka při jejich používání. Mluvnice je též název pro soubor zákonitostí, které stejnojmenný obor zkoumá, tedy pro stavbu jazyka, nebo pro knihu, která stavbu jazyka popisuje.

Národní jazyk

Útvary jazyka
Norma a kodifikace jazyka
Vývoj češtiny
Indoevropské jazyky
Syntax
Větné členění

Sloh

Sloh
Slovní zásoba
Vypravování

Navštivte také

Český jazyk - mluvnice na serveru Galaktis.cz