Český jazyk - literatura

Literatura je souhrn všech existujících písemně zaznamenaných jazykových projevů lidstva. Literatura umělecká, naučná, technická, časopisecká, memoárová i vlastní korespondence. V užším slova smyslu se literaturou obvykle myslí krásná literatura, čili beletrie.

Podstata literatury

Literární druhy
Poezie

Struktura literárního díla

Tématický plán
Kompoziční plán
Jazykový plán

Starověká literatura

Orientální literatura
Antická literatura

Středověká literatura

Evropská literatura
Česká literatura

Renesance, humanismus

Renesance, humanismus
Evropská renesance
Česká renesance

Baroko

Baroko
Evropské baroko
České baroko

Klasicismus, osvícenství, preromantismus

Klasicismus
Osvícenství
Preromantismus

Národní obrození

Národní obrození

Romantismus

Romantismus
Světový romantismus
Český romantismus

Realismus

Realismus
Světový realismus

Česká literatura 19. století

Česká literatura 60. a 70. let 19. století
Česká literatura 70. a 80. let 19. století
Český realismus 80. a 90. let
Slovenská literatura 2. poloviny 19. století

Literární moderna

Literární moderna
Moderní světová literatura
Česká moderna 90. let 19. století
Česká literatura přelomu 19. a 20. století

Literatura první poloviny 20. století

Literatura první poloviny 20. století
Moderní světová literatura první poloviny 20. století
Česká literatura první poloviny 20. století
Česká poezie první poloviny 20. století
Světová literatura druhé poloviny 20. století
Česká literatura druhé poloviny 20. století

Navštivte také

Český jazyk - literatura na serveru Galaktis.cz