Základní pojmy genetiky

Znak – jednotlivá vlastnost organismu, vznik realizací genetické informace, výsledkem metabolických reakcí, morfologický, funkční, duševní
Znaky všech jedinců téhož druhu stejné, individuálně se liší
Kvalitativní (několik rozdílných variant) a kvantitativní (plynulá řada) znaky
Fenotyp – soubor všech znaků, na základě genetické informace a vlivu prostředí
Gen – vloha, od rodičů, dědičný předpoklad pro utváření znaku, úsek molekuly DNA nese genetickou informaci o tvorbě určitého znaku, základní informační jednotka dědičnosti
Genotyp – soubor všech genů, u člověka 50 – 100 tisíc genů
Alela – konkrétní forma genu
Buňky – haploidní (1 alela), diploidní (2 alely stejné – homozygot, rozdílné – heterozygot)
Druhy alel – dominantní (značena velkým písmenem) a recesivní (malým písmenem)
Úplná dominance a recesivita – dominantní alela potlačí úplně projev recesivní a projeví svou genetickou informaci bez ohledu na přítomnost jiné alely téhož genu
Neúplná dominance a recesivita – dominantní alela nepotlačuje zcela projev recesivní, recesivní se částečně projeví nestejnou nebo stejnou (intermediarita) měrou
Kodominace – každá z dominantních alel v heterozygotní kombinaci se projeví v plné míře, navzájem se neovlivní
Genom – soubor genů v buňce, jaderný (v jádře geny) a mimojaderný (plazmon)
Genofond – soubor genů v populaci, uplatnění v dalších generacích
Geny velkého účinku – velký fenotypový účinek, na vytvoření znaku stačí jeden gen, prostředí velmi malý vliv, platí pro kvalitativní znaky
Geny malého účinku – malý fenotypový účinek, na tvorbě znaku podíl velkého počtu genů, platí pro kvantitativní znaky
Lokus – místo genu v chromozomu, homologní chromozomy (párové, stejné geny ale nemusí být stejné délky)
Morganovy zákony – geny v chromozomech uspořádány lineárně za sebou (neměnné umístění), všechny geny v jednom chromozomu ve vazbě (vazebná skupina genů)
Karyotyp – udává chromozomové složení buňky, muž a žena se liší ve 23 páru

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník