Žahavci (Cnidaria)

Voda mořská i slaná, 9000 druhů, od 1cm do 1,5 metru
Diblastica – stádium gastruly
Diferenciace buněk
Rozmnožování – hermafroditi, monochoristé, nepohlavní (vnější i vnitřní), pohlavní
Medúza → gamety → zygota → larva přisedne → polyp → zaškrcení → efyra → medúza

Polyp

Přisedlé stadium
Nožní terč, válcovitá část, ramena
Ektoderm – krycí buňky, žahavé buňky, nervové buňky, vlákna, svalové buňky (pohyb)
Entoderm – trávicí buňky vystýlají trávicí dutinu (láčka)
Mezoglea – rosolovitá vrstva, mezi entodermem a ektodermem

Medúza

Zvonovitý útvar, neustále se pohybuje
Na spodní straně klobouku ústní otvor
Kruhová difuzní nervová soustava
Gastrovaskulární soustava – trávení i rozvod živin
Trávicí dutina – cyklické trávení
Dýchání celým povrchem těla
Pohyb – přemetovitý, raketovitý
Smysly – primitivní oční skvrnky, statocysta (rovnováha), chemoreceptory (kvalita vody)

Polypovci (Hydrozoa)

Moře i sladké vody
Nezmar – netvoří stadium medúzy, zelený, hnědý, štíhlý
Medúzka sladkovodní – obě stadia, přibližně 2cm velká
Trubýši – plovoucí kolonie, diferenciace buněk

Medúzovci (Scyphozoa)

Pouze v mořích
Obě stadia (polyp i medúza)
Talířovka ušatá – nejtypičtější medúza
Kořenoústka plicnatá – zarostlý ústní otvor
Čtyřhranky – klobouk čtyři hrany

Korálnatci (Anthozoa)

Pouze stadium polypa
Přisedlí živočichové
Tělo zpevněno kostrou, uvnitř přepážky
Geologický horninotvorný význam
Sasanky – netvoří schránky, symbióza s poustevnickými raky
Korál červený – z historických důvodů nejznámější (červené korále)

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník