Prvoci (Protozoa)

Vědní obor – protozoologie
Vývojově nejstarší a nejjednodušší živočichové
Kosmopolité = všudypřítomní
Mikroskopické rozměry
Jednobuněčné organismy – 1 buňka vykonává všechny životní funkce
Eukaryotická buňka – cytoplazmatická membrána, pelikula, organely, cytoplazma, jádro
Pohybové organely – bičík, brvy, panožky, vlnivá membrána
Trávicí organely – buněčná ústa, buněčný jícen, potravní vakuola, buněčná řiť
Způsoby výživy – osmotrofní (celým povrchem těla), autotrofní (krásnoočko), fagocytóza
Vylučovací organely – pulzující vakuoly
Smyslové organely – bičík, brvy (hmat), světločivná skvrna (světlo)
Nepohlavní rozmnožování – dělení (podélné, příčné), pučení, schizogonie (mnohonásobný rozpad)
Pohlavní rozmnožování – gamogonie, konjugace, metageneze

Bičíkovci (Mastigophora)

Jeden nebo více bičíků
Nemají plastidy
Bodo (Bodo) – umělé rybníky a tůně
Trubénky (Choanoflagellida) – u základny límečková obruba vychlípená z pelikuly
Trypanozomy (Trypanosoma) – cizopasí v krvi, Trypanozoma spavičná – (spavá nemoc)
Bičenky (Trichomonas) – v dutinách těl, Bičenka poševní, Bičivka rybí
Lamblie střevní (Giardia lamblia) – 2 jaderná, v tenkém střevě

Kořenonožci (Sarcodina)

Vychlipují výběžky cytoplazmy – panožky (fagocytóza)
Měňavka velká (Amoeba proteus) – nejznámější
Měňavka bahenní (Pelomyxa palustris) – v zahnívajících vodách
Měňavka střevní (Entamoeba coli) – trávicí trubice, nezpůsobuje onemocnění
Měňavka úplavičná (Entamoeba histolytica) – způsobuje úplavici
Dírkonošci (Foraminifera) – v moři, vápenaté schránky, Penízek (Nummulites)
Mřížovci (Radiolaria) – ozdobné mřížkovité schránky v podobě radiolariového bahna

Výtrusovci (Apicomplexa)

Pronikají do buněk hostitelů
Kokcidie (Coccidia) – způsobuje kokcidiózu
Toxoplazma (Toxoplasma) – jeden z nejstarších cizopasníků
Krvinovky (Haemosporidia) – cizopasníci červených krvinek
Zimnička (Plasmodium) – způsobuje malárii

Nálevníci (Ciliophora)

V nálevech ze sena (trávy) a vody
Silná pelikula, tvořená dvojitou membránou
Velké vegetativní a malé generativní jádro
Řasinky, trichocysty (buněčné jedy)
Trepka (Paramecium) – živí se bakteriemi, tvar lidské nohy
Bobovka (Colpidium), Vejcovka (Glaucoma), Vířenka (Vorticella), Mrskavka (Stentor)
Keřenka (Carchesium), Bachořci (Entodiniomorpha) – v žaludcích přežvýkavců
Rournatky (Suctoria) – vysávají jiné prvoky

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník