Ploštěnci (Plathelminthes)

Ve vodě, v půdě, parazité
Několik mm až 10m
Náznak vytvoření mezodermu
Dorzoventrálně zploštělé tělo
Schizocoel – druhotná nepravá tělní dutina, tělní tekutina napíná tělo
Na povrchu těla jednovrstevná pokožka, řasinky (pohyb), vrstva kutikuly (ochrana), sliz
Pod pokožkou kožně svalový vak – hladké svaly, různě uspořádány
Dýchání anaerobní – celým povrchem těla
Nevyvinutá cévní soustava
Trávicí dutina – 1 otvor pro přijímání i vyvrhování (cyklické trávení)
Vyvinutá gastrovaskulární soustava
Vylučovací soustava – vyvinutá, vydává tekutiny
Protonefridie – plaménková buňka, nasává tekuté odpady
Nervová soustava – gangliová (uzlinová), provazcovitá
Smysly – jednoduchá očka, statocysta (udržení rovnováhy), hmatové prstíky
Rozmnožování – hermafroditi (přímo i nepřímo)

Ploštěnky

Vodní živočichové
Drobní, volně žijící
V pokožce pigmentová zrna – vzácně bezbarvé
Tyčinky se při podráždění vymrští, nabobtnají, vytvoří ochranný obal
Velká regenerační schopnost
Rozmnožování – nepohlavní i pohlavní
Vývoj – přímý (sladkovodní), nepřímý (mořské – Müllerova larva)
Ploštěnka mléčná – průhledná
Ploštěnka potoční – hlava tvaru kopí
Ploštěnka ušatá – výběžky
Ploštěnka horská

Motolice

Parazité
Nevyvinuté smysly
Redukce svalové soustavy
Vyvinuté přísavky – ústní a břišní
Pokožka tvořena mnohojadernými buňkami
Hermafroditi – složité rozmnožování, střídání hostitelů
Vajíčka → larva (pohyblivá) → první hostitel → další generace larev → do vody → ocásek odpadne a udělá kolem sebe cystu → čeká → hostitel sežere → vývoj → parazitování
Motolice jaterní – ve žlučovodech ovcí, těžká až smrtelná onemocnění
Motolice střevní – bolesti břicha, průjmy
Motolice žlučová – v mase
Krevnička močová – onemocnění močových cest (bilharzióza)
Žábrohlíst dvojitý – srůst dvou jedinců

Tasemnice

Vnitřní parazité – ve střevech
Dlouhé článkované ploché tělo
Hlavička (scolex) – přichycovací zařízení (přísavky i háčky)
Tělní články (proglotidy) – za hlavičkou nejmenší → zvětšování
Koncové články – oddělují se, rozmnožovací orgány
Na povrchu kutikula, nemají trávicí soustavu (osmotrofní výživa)
Anaerobní metabolismus
Hermafroditi – výměna spermatických buněk mezi články
Vyloučení tělních článků → oplozená vajíčka mezihostitel → v žaludku vývoj primární larvy → krví do svalů → sekundární larva (boubel)→ hostitel sní hostitele → parazit ve střevech
Prevence – nehnojit lidskými výkaly, hygiena, důkladná úprava masa
Tasemnice dlouhočlenná – 2 až 3 metry, i háčky, hovězí maso
Tasemnice bezbranná – až 10 metrů a 2000 článků, bez háčků, skot
Tasemnice hrášková – 0,5 až 1 metr, oválné články, hlodavci a psi
Tasemnice psí – do 0,5 metru, všenky, psi
Měchožil zhoubný – přežvýkavci, psovité šelmy
Škulovec široký – 10 až 17 metrů, korýši, ryby, rybožraví obratlovci
Řemenatka ptačí – 15 centimetrů, korýši, ryby, rybožraví ptáci

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník