Obojživelníci (Amphibia)

Přechodná skupina mezi vodním a suchozemským prostředím
Vývojově navazují na lalokoploutvé ryby
Již v prvohorách – období devonu
Jen okolo 3 000 druhů
Vlhké prostředí, teplomilní (nepříznivé podmínky přežívají ve stadiu anabiózy – strnulosti)
Nikdy nežijí v mořích, stadium larvy ve sladké vodě, dospělec na souši
Velká citlivost čistoty prostředí – bioindikátory
Protáhlý tvar těla – 2 páry krátkých končetin, dlouhý ocas z boku zploštělý, čolci, mloci
Odvozený tvar těla – žáby, zkrácené široké tělo, bez ocasu, druhý pár končetin mohutný
Odvozený tvar těla – červoři, hadovitý, bez končetin, ocasu
Na povrchu těla holá kůže
Pokožka mírně rohovatí, pouští vodu, obměňování (svlékání)
Škára – mnohobuněčné slizové žlázy udržují pokožku vlhkou, pigmentové buňky (barvoměna)
Jednoduchá kostra lebky – bikondylní typ, k páteři připojena dvěma kloubními hrboly
Různý počet obratlů – 9 až 63, krční, hrudní, křížové, ocasní, vázání žeber
Končetiny podobné suchozemským – pletenec a volná končetina
Pletenec lopatkový – lopatka a klíční kost
Volná končetina – pažní kost, předloktí, zápěstí, záprstí, články prstů
Pletenec pánevní – kyčelní, sedací, stydká kost
Volná končetina – stehenní, bércové, zánártní, nártní kosti, články prstů
Na kosti se upíná příčně pruhovaná svalovina
Dýchání – larvy žábrami (3 vnější páry), dospělci plícemi (párové), celým povrchem těla
Resonanční měchýřky – vyluzují zvuky
Uzavřená cévní soustava – trojdílné srdce (2 předsíně a 1 komora), studenokrevní
Velký tělní oběh – tělo (odkysličená krev) → pravá předsíň → komora (smíšená krev) → tělo
Malý plicní oběh – plíce (okysličená krev) → levá předsíň → komora (smíšená krev) → plíce
Trávicí soustava – trubicovitá, prostorná dutina ústní, svalnatý jazyk, vyústění do kloaky
Vylučovací soustava – ledviny → močovody → močový měchýř → kloaka
Nervová soustava – mohutný koncový mozek, smysly ve středním mozku
Rozvoj instinktů – péče o potomstvo
Zrak – komorové oko, oční víčka (horní, dolní, mžurka), oční žlázky, slzný kanálek
Sluch – bubínek, sluchová kůstka (colummela) ve středním uchu
Čich – Jacobsonův orgán, slepé váčky vystlány čichovou sliznicí
Chuť, hmat, u larev postranní čára (proudový orgán)
Gonochoristé, u některých druhů pohlavní dimorfismus
Nepřímý vývoj přes larvu (pulec)
Vnější oplození, amplexus (spojení před pářením), ocasatí nepřímé vnitřní oplození
Mloci vejcoživorodí, žáby a čolci vejcorodí
Přeměna pulce – vytváření nejdříve zadních končetin, přeměna dýchání, žabám zaniká ocásek
Přeměna z pulce řízena hormonem štítné žlázy
Neotenie – jedinci mohou zůstat ve stadiu larvy, přitom schopnost pohlavního rozmnožování
Většina druhů chráněná, vysoké stáří (mloci 40 let, žáby 36 let)

Krytolebci

Vymřelá skupina
V období prvohor

Červoři

Červovitý tvar těla
Zvrásněná kůže – kruhové kožní záhyby
Chybí jim končetiny
Zredukovaný zrak, výborný čich
Oblast tropů
Červor kroužkovaný

Ocasatí

Čolci a mloci
Mlok skvrnitý – černožluté výstražné zbarvení, noční živočich, 20cm
Čolek obecný – 18cm, nejcitlivější na okolní prostředí
Čolek velký, čolek horský
Velemlok obrovský – 160cm, žije trvale ve vodě
Axolotl – ve stadiu larvy, laboratorní pokusy
Macara jeskynní – 30cm, endemit (výskyt jen na malém území), vodní živočich

Bezocasí

Žáby
Nejvyspělejší obojživelníci, 2 400 druhů
Ropucha obecná – bradavičnatá kůže
Ropucha krátkonohá, ropucha zelená
Skokan zelený, skokan štíhlý, skokan hnědý
Rosnička zelená – naše nejmenší žába, schopnost barvoměny
Létavka širokonohá, drápatka vodní, pipa americká, kuňka, blatnice

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník