Měkkýši (Mollusca)

Druhově bohatá
Sladká i slaná voda, druhotně na souši
Měkké nečlánkované tělo
Coelóm vyvinutý, ale potlačený (jen v dutině osrdečníku a okolo pohlavních orgánů)
3 části těla – hlava (nemají mlži, centrum smyslů), svalnatá noha (pohyb), útrobní vak (orgány)
Povrch těla – jednovrstevná pokožka, řasinky, hlenové žlázky
Na vnější stranu pláště vytváří pokožka schránku
Schránka – jednodílná (ulita, plži), dvojdílná (lastura, mlži)
Vnitřek – perleťová vrstva
Dýchací soustava – žábry, na souši plicní vak
Cévní soustava – poprvé vytvořena, srdce a cévy, tělní tekutina (krvomíza), hemocyanin
Trubicovitá trávicí soustava – na jazýčku drsná páska (radula)
Vylučovací soustava – metanefridie
Nervová soustava – gangliová (v hlavě velké zauzliny – počátek mozku)
Smysly – oči, hmat – tykadla, statocysta, osfradia (kvalita vody)
Rozmnožování – pohlavní, vnitřní oplození
Vývoj – přímý, nepřímý (přes larvu - veliger)

Paplži

Nejprimitivnější
V mořích
Bilaterální (dvoustranně souměrné tělo)
Redukce smyslových orgánů – nevyvinutá hlava
Chroustnatka středozemní
Schránkovci – vyvinutá pravá schránka

Plži

Nejpočetnější
Dříve v mořích, druhotně na souši
1 až 2 páry tykadel – oči na tykadlech
Svalnatá noha, velké množství slizu, na souši svalnatá, ve vodě ploutvička
Vnitřní vak stočený – nesouměrné tělo
Řitní i dýchací otvor za hlavou
Ulita – pravotočivá, uzavíratelná víčkem (trvale – operculum, dočasně – epifragma)
3 podtřídy – předožábří, zadožábří, plicnatí

Předožábří

Žábry před srdcem
V mořské vodě, 1 pár tykadel, oči u báze (kořenu) tykadel
Trvalé víčko
Většina monochoristé
Zavinutec
Homolice – jedová žláza, bodec, jed 40x prudší, než jed kobry
Ostranka
Tritónka
Ušeň
Bahenka živorodá – jediná sladkovodní

Zadožábří

Žábry za srdcem
Mořští zástupci
2 páry tykadel, oči u báze druhého páru
Hermafroditi
Zej obrovský

Plicnatí

Dýchání pomocí plicního vaku
Sladkovodní nebo suchozemští
Býložravci
Hermafroditi (obojetníci)
Žloutkové žlázy – výživa a brání vysychání
Přímý vývoj, páření
Ve vodě, musí se nadechovat
Bahnatka malá – mezihostitel motolice jaterní
Plovatka bahenní
Okružák ploský
Na souši dva páry zatažitelných tykadel, oči na vrcholku páru
Hlemýžď zahradní
Páskovka keřová
Někteří bez schránky – na hřbetě hřbetní štítek
Plzák lesní – dýchací otvor vpředu
Slimák největší – až 20 cm
Slimáček polní
Modranka karpatská

Mlži

Voda slaná i sladká, 20 000 druhů
Nemají hlavu, radulu
Svalnatí noha – hrabe na dně, byssová žláza (přichycení k podkladu)
Útrobní vak – dvoudílný, kryt pláštěm
Spojení lastur – dva svěrače, pružný vaz na hřbetní straně
Cévní soustava – dvě síně a komora
Dýchají žábrami
Dva otvory – přijímací a vyvrhovací, ústní otvor začátkem trávicí soustavy
Vylučovací soustava – Bojanovo ústrojí
Rozmnožování – gonochoristé, vnější oplození
Nepřímý vývoj přes larvu – sladkovodní (glochidie), mořské (veliger), parazitují na rybách
Škeble rybničná – ve stojatých vodách
Velevrub – silnější lastura, dříve na rozdělávání barev
Perlorodka – v čistých vodách, vytváří malé perly, chráněná
Okružnatky – hřebenatka, srdcovka, ústřice, střenka, perlotvorka
Zéva obrovská – až 2 metry, největší mlž, silný stisk, horninotvorný a geologický význam

Hlavonožci

Mořští, vývojově stará skupina
Až do 18 metrů
Velká hlava, trup (svalnatá noha přeměněna na chapadla, svalnatá nálevka – pohyb)
Sépiová kost u sépií
Dýchání žábrami – jeden nebo dva páry
Téměř uzavřená cévní soustava – srdce a cévy
Čelisti drtí potravu, radula
Inkoustová žláza v konečníku
Nervová soustava – velká zauzlina v chrupavčitém pouzdru (primitivní mozek)
Smysly – velké komorové oči, statocysta, osfridie
Gonochoristé – vnitřní oplození, jedno rameno hektokotylové
Schopnost barvoměny – v pokožce pigmentové buňky (chromofory)
Loděnka hlubinná – 25cm
Chobotnice pobřežní – do 0,5m, 8 stejně dlouhých ramen, noční lov
Sépie obecná – 30cm, 10 ramen (8 krátkých a 2 dlouhé)
Oliheň obecná – 50cm, torpédovitý konec těla
Krakatice obecná – největší, až 18 metrů

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník