Kořen

Podzemní orgán, nenese listy
Heterotrofní výživa
Radikula - malý kořínek vyrůstající ze vzrostného vrcholu
Absorpční funkce, upevňuje rostlinu v půdě, ukládá zásobní látky, rozmnožování

Kořenový systém

Hlavní kořen - vyrůstají z něj postranní, různý tvar, dvouděložné a krytosemenné
Svazčité kořeny - hlavní kořen zabržděný růst, všechny kořeny stejně silné, jednoděložné

Stavba kořene

Podélná stavba

Vrchol kořene - kořenová špička, kořenová čepička (ochrana), škrobová zrna (geotropický pohyb dolů)
Prodlužovací zóna - částečně rozrůzněné buňky nemají nasávací schopnost
Zóna kořenového vlášení - vychlipování kořenových vlásků, schopnost absorpce, tvorba trvalých pletiv

Příčná stavba - primární

Rhizodermis - 1 vrstevná ochrana
Prvotní kůra - cortex, mnohovrstevná, endodermis - poslední vrstva
Střední válec - ohraničen vně endodermem, první vrstva pericykl, paprsčitý c.s., dřeň (dřeňové paprsky)

Příčná stavba - sekundární

Nahosemenné a dvouděložné rostliny
Kolaterální cévní svazek, kambiální kruh
Druhotné dřevo a lýko
Druhotná kůra

Metamorfózy kořene

Kořenové hlízy - ukládání zásobních látek, orsej, jiřina
Kořenové bulvy - zásobárna látek, celer
Příčepivé kořeny - přichycení, břečťan
Haustorie - kořeny vrůstají do jiné rostliny, jmelí
Vzdušné kořeny - z půdy ven, monstera
Adventivní kořeny - vyrůstají odkudkoliv, vegetativní rozmnožování, vrba

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník