Genetika

1908 Bateson pojem gen – hmotný, dědičně přenosný základ zraku
Vědní obor, nauka o dědičnosti a proměnlivosti organismu
Dědičnost – schopnost předávat své vlastnosti v podobě vloh (genů) svým potomků
Dědičnost – schopnost vytvářet potomky se stejnými nebo podobnými znaky
Dědičnost zajišťuje zachování a pokračování geologických druhů
Proměnlivost – schopnost organismu měnit své vlastnosti, nebo lišit se v méně podstatných znacích, vzájemná odlišnost jedinců téhož druhu, zajišťuje vývoj (evoluci) druhu

Vývoj genetiky

Experimentální genetika

1856 Mendel – pokusy na hrachu
Galton – průkopník lidské genetiky

Cytogenetika

1900 zkoumání buněčného jádra
Vries, Correns, Tschermak – ověření platnosti Mendelových zákonů, znovuobjevitelé
Bridges – geny uloženy ve chromozomech
Morgan – potvrdil chromozomy jako nositele genetické informace
Muška octomilka – pokusný objekt, 4 chromozomy, rychlé množení, mnoho potomků

Molekulární genetika

1945 studium struktury a stavby nukleových kyselin
Avery – 1944 nukleové kyseliny jako materiální nosič genetické informace
Watson, Crick, Wilkins – 1953, model dvoušroubovice DNA (1962 Nobelova cena)
Tjio, Levan – 1956, určení počtu chromozomu člověka (23 párů)
Kornberg, Oschor – 1959, vyluštění genetického kódu (Nobelova cena)
Nirenberg, Khorana – 1966, další vyluštění genetického kódu (1968 Nobelova cena)
Sanger – 1981, první přenos genu, nový obor (genové inženýrství)
1984 vytvoření klonu embrya
1997 naklonování ovce Dolly
2001 stanovení lidské sekvence DNA

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník