Biologie

Biologie je vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí, od chemických dějů v organismech probíhajících na úrovni atomů a molekul, až po celé ekosystémy a jejich vzájemné vztahy i vztahy k životnímu prostředí.

Biologické vědy

Rozdělení biologických věd
Základní metody vědeckého výzkumu
Hierarchické uspořádání organismů

Obecná biologie

Jedinec, druh
Obecné vlastnosti organismů

Buňka

Prokaryotní buňka
Eukaryotní buňka
Dělení buněk

Histologie

Dělení pletiv

Organologie

Kořen
Stonek
List
Květ
Opylení, oplození

Fyziologie

Vodní režim
Biogenní prvky
Obecné vlastnosti organismů

Systematika

Systém rostlin
Nižší rostliny
Vyšší rostliny

Houby

Houby

Lišejníky

Lišejníky

Zoologie

Prvoci
Mnohobuněční
Houby
Žahavci
Žebernatky
Ploštěnci
Hlísti
Měkkýši
Kroužkovci
Členovci
Ostnokožci
Polostrunatci

Strunatci

Strunatci
Paryby
Ryby
Obojživelníci
Plazi
Ptáci
Savci

Člověk

Opěrná soustava
Tělní tekutiny
Cévní soustava
Dýchací soustava
Trávicí soustava
Metabolismus
Vylučovací soustava
Kožní soustava
Termoregulace
Řízení organismu
Rozmnožování
Nervová soustava
Smyslová soustava

Genetika

Genetika
Nukleové kyseliny
Základní pojmy genetiky

Navštivte také

Biologie na serveru Galaktis.cz