Základní jízdní úkony

Spuštění motoru

Zasuneme klíček do spínací skříňky a otočíme do základní polohy
Sešlápneme zcela pedál spojky
Otočením klíčku do polohy 1 zapneme zapalování
Krátkodobým otočením klíčku do polohy 2 uvedeme v činnost spouštěč motoru
Po spuštění motoru klíček ihned uvolníme
Přesvědčíme se, že je zařazen neutrál, a zvolna uvolníme pedál spojky

Rozjezd

Rozjezd na rovině

Motor běží, pedály spojky i brzdy jsou sešlápnuty
Zařadíme 1. převodový stupeň
Přesvědčíme se, zda je parkovací brzda odbrzděna
Přesuneme nohu na pedál plynu a nastavíme rozjezdové otáčky motoru
Uvolňujeme pomalu a plynule pedál spojky do bodu záběru spojky
Otáčky se mírně sníží, automobil se začíná rozjíždět, přestaneme uvolňovat spojku
Po rozjezdu plynule dokončíme uvolnění pedálu spojky
Podle potřeby přidáváme plyn

Rozjezd do svahu

Motor běží, pedály spojky i brzdy jsou sešlápnuty, parkovací brzda je zabrzděna
Zařadíme 1. převodový stupeň, odjistíme parkovací brzdu a přidržujeme v horní poloze
Přesuneme nohu na pedál plynu a nastavíme zvýšené rozjezdové otáčky motoru
Uvolňujeme plynule pedál spojky mírně za začátek bodu záběru spojky
Zadní část automobilu mírně poklesne, přestaneme uvolňovat spojku
Odbrzdíme parkovací brzdu
Plynule dokončíme uvolnění pedálu spojky a zároveň přidáváme plyn

Rozjezd ze svahu

Motor běží, pedály spojky i brzdy jsou sešlápnuty, parkovací brzda je zabrzděna
Zařadíme 1. nebo 2. převodový stupeň
Odbrzdíme parkovací brzdu
Zcela uvolníme pedál brzdy
Po rozjezdu plynule uvolníme pedál spojky

Řazení převodových stupňů

Řazením využíváme motor v jeho optimálních otáčkách
Zcela uvolníme pedál plynu
Zcela sešlápneme pedál spojky
Přeřadíme na jiný převodový stupeň
Uvolňujeme plynule pedál spojky a současně přidáme plyn
Při nízkých otáčkách přeřadíme na nejbližší nižší převodový stupeň
Na nižší stupeň řadíme včas (před stoupáním, předjížděním, při potřebě výrazné akcelerace)
Při vysokých otáčkách přeřadíme na vyšší převodový stupeň
Při běžné jízdě co nejdříve přeřadíme na vyšší převodový stupeň

Zpomalení a zastavení

Zcela uvolníme pedál plynu
Přesuneme nohu na pedál brzdy a citlivě jej sešlápneme
Vozidlo zpomalujeme na požadovanou rychlost, nebo zcela zastavíme
Před zastavením sešlápneme spojku

Couvání

Důležitá je správná poloha sezení
Při couvání nikdy zcela neuvolníme pedál spojky
Pedálem plynu před rozjezdem nastavíme rozjezdové otáčky a jeho polohu dále neměníme
Rychlost jízdy vzad regulujeme pedálem spojky
Volantem pohybujeme při zatáčení tam, kam chceme jet

Úkony po ukončení jízdy

Motor běží, pedály spojky i brzdy jsou sešlápnuty
Zabrzdíme vozidlo parkovací brzdou
Vypneme elektrické spotřebiče
Vypneme motor (otočením klíčku do polohy 0)
Po zastavení motoru uvolníme pedály brzdy a spojky
Zajistíme automobil proti pohybu

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník