Šok, poranění hrudníku a břicha

Šok

Šok je porucha regulačních pochodů v organismu, která vede k selhání krevního oběhu
Neklid, nevolnost, apatie
Nápadné a časté zívání, bledost
Studený pot po celém těle, pocit chladu končetin
Zrychlený a hmatný tep, který postupně mizí
Netečnost, žízeň, zvracení
Dochází k bezvědomí a k celkovému zhroucení krevního oběhu

Protišoková opatření

Protišoková poloha - postiženého uložíme na záda, dolní končetiny zvedneme do výše asi 30 cm a podložíme
Zabráníme prochlazení - postiženého dobře izolujeme od země a přikryjeme přikrývkou
Žízeň tišíme svlažováním rtů a vytíráním úst
Postiženému nesmíme podat žádné tekutiny, jídlo ani léky
Postiženého sami nikdy netransportujeme

Poranění hrudníku

Poranění plic - chrchlení krve, krátký dech, nucení ke kašli
Zlomeniny žeber - dělíme na zavřené a otevřené
Při otevřených zlomeninách vzniká pneumotorax (velmi těžké poranění)
Rány na hrudníku opatříme tlakovým obvazem
Při krytém poranění hrudník fixujeme elastickým obinadlem
Je-li postižený při vědomí, uložíme ho do polohy v polosedě
Je-li postižený v bezvědomí, zajistíme průchodnost dýchacích cest a pokud nedýchá, zahájíme oživování
Postiženého uklidňujeme, zakážeme mu mluvit a pohybovat se

Poranění břicha

Bolesti, úlevová poloha na boku s pokrčenými dolními končetinami, projevy počínajícího šoku
Na malé rány přiložíme sterilní krytí a přilepíme
Postiženého uložíme do úlevové polohy
Zahájíme protišoková opatření, postiženého uklidňujeme, nedovolíme mu jíst a kouřit
Zavoláme Zdravotnickou záchrannou službu

Velké rány

Přiložíme sterilní krytí
Postiženého uložíme do polohy vleže na zádech s podloženými koleny
Pokud mu vyhovuje úlevová poloha, ponecháme jej v ní
Zavedeme protišoková opatření
Zavoláme Zdravotnickou záchrannou službu
Při všech poraněních břicha je zakázáno podávat tekutiny, jídlo a léky

Navštivte také

Slovník
Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník
Německo-český slovník a česko-německý slovník
Španělsko-český slovník a česko-španělský slovník
Slovensko-český slovník a česko-slovenský slovník